Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

13.9.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 276/9


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

2012/C 276/06

Hierbij wordt kennis gegeven van de lancering van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013).

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging in het specifiek programma Samenwerking: Informatie- en communicatietechnologieën: FP7-ICT-2013-X.

Documentatie betreffende de uitnodiging inclusief de deadline en het budget staan vermeld in de uitnodigingstekst, die gepubliceerd wordt op de website:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home