Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

9.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 102/3


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

2013/C 102/03

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Italië wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009(2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100e gedenkdag van het overlijden van Giovanni PASCOLI

Beschrijving van het ontwerp: Op de voorgrond staat een portret van de dichter van Romagna, Giovanni PASCOLI, een representatieve figuur van de Italiaanse literatuur van het einde van de 19e eeuw. Rechts bevinden zich het jaar van uitgifte „2012” en het monogram van de Italiaanse Republiek „RI”; links zijn het overlijdensjaar „1912”, het muntteken „R” en de initialen van de graveur Maria Carmela Colaneri „MCC” vermeld. Onderaan staat het boogvormige opschrift „G. PASCOLI”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 15 miljoen

Datum van uitgifte: april 2012