Home

Samenstelling van de kamers en toevoeging van de rechters aan de kamers

Samenstelling van de kamers en toevoeging van de rechters aan de kamers

26.10.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/6


Samenstelling van de kamers en toevoeging van de rechters aan de kamers

2013/C 313/11

Bij besluit van 30 november 2005(1) heeft het Gerecht besloten in drie kamers en in voltallige zitting te zetelen. Bij besluit van 8 oktober 2013 heeft het Gerecht voor de periode van 8 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 de rechters aan de kamers toegevoegd als volgt:

Eerste kamer

H. KREPPEL, kamerpresident,

E. PERILLO en R. BARENTS, rechters,

Tweede kamer

M. I. ROFES I PUJOL, kamerpresident,

K. BRADLEY en J. SVENNINGSEN, rechters,

Derde kamer, zetelend met drie rechters

S. VAN RAEPENBUSCH, president van het Gerecht,

E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY en J. SVENNINGSEN, rechters.

In deze laatste kamer zetelt de president afwisselend met de rechters E. Perillo en J. Svenningsen, dan wel met de rechters R. Barents en K. Bradley, onverminderd de verknochtheid van zaken.