Home

Verkiezing van de presidenten van de kamers bestaande uit drie rechters

Verkiezing van de presidenten van de kamers bestaande uit drie rechters

16.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/2


Verkiezing van de presidenten van de kamers bestaande uit drie rechters

2013/C 336/03

De rechters in het Hof van Justitie hebben tijdens hun vergadering van 1 oktober 2013 krachtens artikel 12, lid 2, van het Reglement voor de procedure de heer Borg Barthet verkozen tot president van de Zesde kamer, de heer Da Cruz Vilaça tot president van de Zevende kamer, de heer Fernlund tot president van de Achtste kamer, de heer Safjan tot president van de Negende kamer, en de heer Juhász tot president van de Tiende kamer, voor de periode van 8 oktober 2013 tot en met 6 oktober 2014.