Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

28.12.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 379/6


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2013/C 379/08)

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Duitsland wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009(2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevend land: Duitsland

Onderwerp van de herdenking: Baden-Württemberg van de „Lander”-serie

Beschrijving van de beeldenaar: Op het binnengedeelte van de munt staat het Maulbronnklooster afgebeeld, het best bewaarde middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen. Dit complex is in 1147 gesticht en staat sinds 1993 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Bovenaan staat het jaar van uitgifte: „2013”. Aan de onderzijde staat het opschrift BADEN-WÜRTTEMBERG en daaronder de vermelding van het uitgevende land: „D”. Het muntteken, weergegeven met de letter A, D, F, G of J, staat aan de rechterzijde. Onderaan links staan de initialen van de kunstenaar.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 30 miljoen

Datum van uitgifte: februari 2013