Home

Besluiten genomen door het Hof tijdens zijn algemene vergadering van 5 november 2013

Besluiten genomen door het Hof tijdens zijn algemene vergadering van 5 november 2013

22.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 52/2


Besluiten genomen door het Hof tijdens zijn algemene vergadering van 5 november 2013

2014/C 52/03

Het Hof heeft tijdens zijn algemene vergadering van 5 november 2013 besloten mevrouw K. Jürimäe toe te voegen aan de Vierde en aan de Negende kamer.

Bijgevolg zijn de Vierde en de Negende kamer samengesteld als volgt:

Vierde kamer

L. Bay Larsen, kamerpresident

J. Malenovský, K. Jürimäe, M. Safjan en A. Prechal, rechters

Negende kamer

M. Safjan, kamerpresident

M. Malenovský, A. Prechal en K. Jürimäe, rechters