Home

Verlenging van de geldigheidsduur van de lijsten van de geschikte kandidaten

Verlenging van de geldigheidsduur van de lijsten van de geschikte kandidaten

11.4.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 109/1


Verlenging van de geldigheidsduur van de lijsten van de geschikte kandidaten

2014/C 109 A/01

Bij besluit van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie wordt de geldigheid van de lijsten van de geschikte kandidaten van de hierna vermelde algemene vergelijkende onderzoeken verlengd tot en met 31 december 2014:

Raad/420/AD 5

georganiseerd voor de vorming van een aanwervingsreserve van adjunct-administrateurs op het gebied van beveiliging (Kabinet/Beveiliging: dienst Externe Beveiliging/beveiliging van missies), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 316 A van 13 december 2005.

Raad/421/AD 5

georganiseerd voor de vorming van een aanwervingsreserve van adjunct-administrateurs op het gebied van beveiliging (Kabinet/Beveiliging: dienst Interne Beveiliging), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 316 A van 13 december 2005.

CONS/AD/430

(twee profielen)

georganiseerd voor de vorming van een aanwervingsreserve van senior administrateurs op het gebied van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Het vergelijkend onderzoek betreft twee profielen van rang AD 9 (profiel 1: senior strategische planners voor crisisbeheersingsoperaties en -missies; profiel 2: senior vermogensontwikkelingsplanners: militair/civiel/ruimte), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 178 A van 15 juli 2008.

CONS/AD/431

georganiseerd voor de vorming van een aanwervingsreserve voor de post van administrateur AD 9 (senior administrateur) op het gebied van beveiliging van informatiesystemen, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 178 A van 15 juli 2008.

CONS/AD/432

georganiseerd voor de vorming van een aanwervingsreserve voor de post van administrateur AD 7 op het gebied van beveiliging van informatiesystemen, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 178 A van 15 juli 2008.

CONS—COMM/AD/433

georganiseerd voor de vorming van een aanwervingsreserve voor hoofd Administratieve Eenheid (AD 12) op het gebied van vertaling voor de Ierse taal, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 99 A van 30 april 2009.