Home

Gemiddelde kosten van verstrekkingen

Gemiddelde kosten van verstrekkingen

24.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 133/4


GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN

(2015/C 133/05)

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2012

(Voor toepassing ten aanzien van Zwitserland van 1.1.2012 tot en met 31.3.2012)

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen van 1.1.2012 tot en met 31.5.2012)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad(1)

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(2) op grond van artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad(3) aan gezinsleden zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

België

1 938,71 EUR

129,25 EUR

Frankrijk

2 507,53 EUR

167,16 EUR

Cyprus

858,72 EUR

57,25 EUR

Luxemburg

2 828,40 EUR

188,56 EUR

Polen (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

1 230,67 PLN

82,04 PLN

Polen (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

4 187,16 PLN

279,14 PLN

Slovenië (per persoon — per gezinslid van een werknemer)

746,73 EUR

49,78 EUR

Slowakije (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

518,00 EUR

34,54 EUR

Slowakije (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 604,36 EUR

106,96 EUR

Zweden

17 357,79 SEK

1 157,19 SEK

Verenigd Koninkrijk

2 058,35 GBP

137,22 GBP

II. Uitvoering van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(4) op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

België

5 837,96 EUR

389,20 EUR

Frankrijk

5 736,65 EUR

382,44 EUR

Cyprus

1 073,71 EUR

71,58 EUR

Luxemburg

10 069,98 EUR

671,33 EUR

Polen

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

1 230,67 PLN

82,04 PLN

Polen

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

4 187,16 PLN

279,14 PLN

Slovenië

1 907,07 EUR

127,14 EUR

Slowakije

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

518,00 EUR

34,54 EUR

Slowakije

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 604,36 EUR

106,96 EUR

Zweden

48 555,94 SEK

3 237,06 SEK

Verenigd Koninkrijk

4 249,04 GBP

283,27 GBP

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2012

(Voor toepassing ten aanzien van EU-lidstaten voor 2012)

(Voor toepassing ten aanzien van Zwitserland van 1.4.2012 tot en met 31.12.2012)

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen van 1.6.2012 tot en met 31.12.2012)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72(5)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(6) zijn gedaan aan gezinsleden die niet in dezelfde lidstaat als de verzekerde wonen, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad(7), worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Verenigd Koninkrijk

2 058,35 GBP

137,22 GBP

II. Uitvoering van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72(8)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(9) op grond van artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn gedaan, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(10)

Verenigd Koninkrijk

4 249,04 GBP

283,27 GBP

300,98 GBP

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2012

(Voor toepassing ten aanzien van EU-lidstaten voor 2012)

(Voor toepassing ten aanzien van Zwitserland van 1.4.2012 tot en met 31.12.2012)

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen van 1.6.2012 tot en met 31.12.2012)

Toepassing van artikel 64 van Verordening (EEG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad(11)

I.

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(12) zijn verleend aan gezinsleden als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Leeftijdsgroep

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Zweden

jonger dan 20 jaar

13 662,62 SEK

910,84 SEK

20-64 jaar

18 244,67 SEK

1 216,31 SEK

65 jaar of ouder

56 043,48 SEK

3 736,23 SEK

II.

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(13) zijn verleend aan gepensioneerden en hun gezinsleden als bedoeld in artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Leeftijdsgroep

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(14)

Zweden

jonger dan 20 jaar

13 662,62 SEK

910,84 SEK

967,77 SEK

20-64 jaar

18 244,67 SEK

1 216,31 SEK

1 292,33 SEK

65 jaar of ouder

56 043,48 SEK

3 736,23 SEK

3 969,75 SEK

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2013

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72(15)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2013 zijn gedaan aan gezinsleden die niet in dezelfde lidstaat als de verzekerde wonen, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Spanje

1 049,92 EUR

69,99 EUR

II. Uitvoering van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72(16)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2013 op grond van artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn gedaan, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(17)

Spanje

3 541,12 EUR

236,07 EUR

250,83 EUR