Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (Voor de EER relevante tekst)

19.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 310/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 310/05)

1.

Op 11 september 2015 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat CK Hutchison Holdings Limited („CKHH”, Hongkong, China), via haar indirecte dochteronderneming Hutchison 3G UK Investments Limited („Three”, Verenigd Koninkrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Telefónica Europe Plc („O2 UK”, Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CKHH: multinationale groep met hoofdkantoor in Hongkong en genoteerd aan de Hongkong Stock Exchange Limited. CKHH heeft vijf kernactiviteiten: havens en aanverwante diensten, detailhandel, infrastructuur, energie en telecommunicatie;

Three: in het Verenigd Koninkrijk actief als aanbieder van retaildiensten voor mobiele telecommunicatie voor eindgebruikers, diensten voor mobiele gespreksopbouw, diensten voor mobiele gespreksafgifte, wholesale-toegangsdiensten, internationale roamingdiensten en andere mobiele telecomdiensten;

O2 UK: in het Verenigd Koninkrijk actief als aanbieder van retaildiensten voor mobiele telecommunicatie voor eindgebruikers, diensten voor mobiele gespreksopbouw, diensten voor mobiele gespreksafgifte, wholesale-toegangsdiensten, internationale roamingdiensten en andere mobiele telecomdiensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË