Home

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

24.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 316/35


AANKONDIGING VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK

(2015/C 316/11)

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert het volgend vergelijkend onderzoek:

EPSO/AD/321/15 — ADMINISTRATEURS OP HET VAKGEBIED AUDIT (AD 5/AD 7)

De aankondiging van het vergelijkend onderzoek wordt in 24 talen bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese UnieC 316 A van 24 september 2015.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/