Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7779 — Trafigura/Nyrstar) (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7779 — Trafigura/Nyrstar) (Voor de EER relevante tekst)

31.10.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 362/20


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7779 — Trafigura/Nyrstar)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 362/13)

1.

Op 26 oktober 2015 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Trafigura Beheer bv („Trafigura”, Nederland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de facto de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Nyrstar (België).

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Trafigura: een van de meest toonaangevende internationale grondstoffenhandelaren ter wereld. Trafigura houdt zich hoofdzakelijk bezig met de levering en het transport van ruwe olie, petroleumproducten, aardgas, vloeibaar aardgas, metalen (waaronder koper, lood, zink en aluminium), metaalertsen en concentraten;

Nyrstar: geïntegreerde mijnbouw- en metaalonderneming die een gevestigde positie op het gebied van zink en lood en een steeds sterkere positie op het gebied van andere basis- en edelmetalen inneemt. Nyrstar is wereldwijd actief in onder meer de mijnbouw en het smelten van metalen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 2 2964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7779 — Trafigura/Nyrstar, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË