Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV) (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV) (Voor de EER relevante tekst)

13.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/40


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 58/11)

1.

Op 5 februari 2016 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Hutchison Europe Telecommunications SARL (Luxemburg), dat onder zeggenschap staat van CK Hutchison Holdings Limited („CKHH”, Hongkong), en VimpelCom Luxembourg Holdings SARL (Luxemburg), dat onder zeggenschap staat van VimpelCom Ltd („VCL”, Bermuda), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming („JV”, Luxemburg) waarin zij hun respectieve activiteiten in Italië onderbrengen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CKHH: multinationale groep met hoofdkantoor in Hongkong en genoteerd aan de Hong Kong Stock Exchange Limited. CKHH heeft vijf kernactiviteiten: havens en aanverwante diensten, detailhandel, infrastructuur, energie en telecommunicatie;

VCL: multinationale groep met hoofdkantoor in Amsterdam waarvan de aandelen worden verhandeld op de NASDAQ Global Select Market. VCL voorziet in spraak- en gegevensdiensten via een reeks traditionele mobiele en vaste technologieën en breedbandtechnologieën onder verschillende merknamen in 14 landen;

de gemeenschappelijke onderneming (JV) zal mobiele en vaste telecommunicatiediensten in Italië aanbieden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Europese Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Europese Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Europese Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË