Home

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 2e aanvulling op de 34e volledige uitgave

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 2e aanvulling op de 34e volledige uitgave

4.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 88/1


GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN

2e aanvulling op de 34e volledige uitgave

(2016/C 088/01)

Inhoud

Toelichting

3

Lijst van de landbouwgewassen

4

I.

Bieten

1.

Beta vulgaris L. Suikerbiet

4

2.

Beta vulgaris L. Voederbiet

7

II.

Groenvoedergewassen

6.

Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras

8

9.

Bromus catharticus Vahl Paardegras

8

12.

Dactylis glomerata L. Kropaar

8

13.

Festuca arundinacea Schreber Rietzwenkgras

8

16.

Festuca pratensis Huds. Beemdlangbloem

9

17.

Festuca rubra L. Roodzwenkgras

9

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Hardzwenkgras

9

19.

×Festulolium Asch. et Graebn.
10

20.

Lolium multiflorum Lam. Westerwolds/Italiaans raaigras

10

20.1

Ssp. alternativum
10

20.2

Ssp. non alternativum
10

21.

Lolium perenne L. Engels raaigras

11

22.

Lolium × boucheanum Kunth Gekruist raaigras

13

25.

Phleum pratense L. Timothee

13

29.

Poa pratensis L. Veldbeemdgras

13

30.

Poa trivialis L. Ruwbeemdgras

13

36.

Lupinus angustifolius L. Blauwe lupine

13

39.

Medicago sativa L. Luzerne

14

41.

Onobrychis viciifolia Scop. Esparcette/Steenklaver

14

42.

Pisum sativum L.(Partim) Voedererwt

14

45.

Trifolium incarnatum L. Incarnaatklaver

14

46.

Trifolium pratense L. Rode klaver

15

47.

Trifolium repens L. Witte klaver

15

49.

Trigonella foenum-graecum L. Bokshoorn

15

50.

Vicia faba L.(Partim) Paardeboon/Veldboon

15

52.

Vicia sativa L. Voederwikke

16

53.

Vicia villosa Roth. Zachte wikke

16

56.

Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia

16

57.

Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. Bladrammenas

16

III.

Oliehoudende planten en vezelgewassen

59.

Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs Raapzaad

17

61.

Brassica napus L.(partim) Koolzaad

17

63.

Cannabis sativa L. Hennep

19

66.

Gossypium spp. Katoen

19

67.

Helianthus annuus L. Zonnebloem

20

69.

Papaver somniferum L. Blauwmaanzaad

21

70.

Sinapis alba L. Gele mosterd

21

71.

Glycine max (L.)Merrill Soja

21

IV.

Granen

72.

Avena nuda L. Naakte haver

23

73.

Avena sativa L.(including A. byzantina K. Koch) Haver

23

74.

Avena strigosa Schreb. Evene

23

75.

Hordeum vulgare L. Gerst

23

75.1

Tweerijige gerst

23

75.2

Meerrijige gerst

25

78.

Secale cereale L. Rogge

25

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale

26

83.

Triticum aestivum L. Zachte tarwe

26

84.

Triticum durum Desf. Harde tarwe

28

86.

Zea mays L. Maïs

29

V.

Aardappelen

87.

Solanum tuberosum L. Aardappel

33

TOELICHTING

1.

Deze 2e aanvulling op de 34e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen.

2.

Deze aanvulling volgt de indeling van de 34e volledige uitgave. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.

3.

Deze aanvulling bestrijkt de periode tot en met 31 december 2015.

4.

De wijzigingen ten opzichte van de 34e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:

— (add.):

nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;

— (mod.):

gewijzigd ten opzichte van de 34e volledige uitgave. Deze gegevens vervangen de gegevens in de 34e volledige uitgave;

— (del.):

volledig uit de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt.

5.

Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad(2) vallen.

6.

Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de 34e volledige uitgave voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie.1.BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Abelina

f: 30.6.2017

Alando

* EL 13

D m (2) (add.)

Alexandra

(del.)

Alkmini

(del.)

Annabella KWS

* DK 28

(add.)

Annika KWS

* DE 105, * ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Areti

(del.)

Belladonna KWS

* DE 105, * FR S14400, * NL 301

D m (2) (mod.)

Britta

* DE 105, * ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

BTS 135

f: 30.6.2018

BTS 260

* UK 6276

D m (2) (mod.)(32)

BTS 340

* UK 6276

D m (2) (mod.)(32)

BTS 430

f: 30.6.2018

BTS 470

* NL 301, * UK 6276

D m (2) (mod.)(32)

BTS 515

* UK 6276

D m (2) (mod.)(32)

BTS 675

f: 30.6.2018

BTS 750

* BE 713, * NL 301

D m (2) (mod.)(32)

BTS 755

* BE 713, * UK 6276

m (2) (mod.)(32)

BTS 860

* UK 6276

D m (2) (mod.)(32)

Burnetta KWS

* DK 28

(add.)

Capta

f: 30.6.2018

Cerpa

(del.)

Cervia

(del.)

Charleena KWS

* DE 105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Chloelia KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Coralia KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Cyrena

* ES 1105, * FR S14400, * NL 301

D m (2) (mod.)

Danicia KWS

* DK 28, * DE 105, * ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Daphna

* DK 28, * DE 105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Degas

* DK 228

(add.)

Elektra

(del.)

Elora KWS

* DK 28, * ES 1105, * FR S14400, * SE 89

D m (2) (mod.)

Enchanta

f: 30.6.2018

Enolina KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Ernestina

* BE 713, * ES 1105, * LT 73

D m (2) (mod.)

Esprit

f: 30.6.2018

Etienna KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Felix

* AT 627

D m (2) (add.)

Fenella KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Ferdinand

* DK 11

(add.)

Filippos

(del.)

Finola KWS

* DE 105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Florena KWS

* FR S14400, * NL 301

D m (2) (mod.)

Foivos

(del.)

Fortissima KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Francessa KWS

* HR 38, * HU 149293, * AT 618

D m (2) (mod.)

Galloway

* DK 11

(add.)

Gauss

* BE 750, * ES 6206, * AT 848

D m (2) (mod.)

Gazeta

* HR 143, * HU 100528

D m (2) (mod.)

Georgina

* RO 2032

D m (2) (mod.)

Gianetta KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Goldia KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Guiseppa KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Hecta

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Ileana KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Isabella KWS

* BE 713, * DK 28, * DE 105, * ES 1105, * FR S14400, * NL 301, * UK 611

D m (2) (mod.)

Jacinda

f: 30.6.2018

Jambus

f: 30.6.2018

Julienna KWS

* ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Karera

* HR 38

D m (2) (mod.)

Laudis

f: 30.6.2018

Lavina

(*) DE 105, * HR 38

D m (2) (mod.)

Lexia KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Louisa KWS

* DK 28, * ES 1105, * FR S14400, * SE 89

D m (2) (mod.)

Lucilla KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Lumiere

* BE 750, * DK 228, * ES 6206, * FR S13489

D m (2) (mod.)

Lysandra

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Maretia KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Millenia KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Myria KWS

* ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Nathania KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Nemata

* DE 8145

D m (2) (mod.)

Nepheli

(del.)

Omerta

f: 30.6.2018

Opsita

f: 30.6.2018

Pascalina KWS

* FR S14400, * NL 301, * SE 89

D m (2) (mod.)

Pingus

f: 30.6.2018

Pohoda

* CZ 316

D m (2) (mod.)

Prodige

f: 30.6.2018

Punch

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Ragna KWS

* DK 28

(add.)

Rosalinda KWS

* BE 713, * FR S14400, * UK 611

D m (2) (mod.)

Samuela KWS

* ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Sculta

* ES 6212

D m (2) (mod.)

Sebastiana KWS

* HU 149293, * AT 618

D m (2) (mod.)

Senada KWS

* DK 28

(add.)

Seraphina KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)

Sesrico

* HU 101361

D m (2) (mod.)

Severo

(del.)

Sinope

* EL 13

D m (2) (add.)

Sirta

f: 30.6.2018

Sixtus

* HR 251, * AT 533, * SK 366

D m (2) (mod.)

Smilla KWS

* DK 28

(add.)

Soplica

f: 30.6.2018

Susetta KWS

* DE 105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

SY Invincta

f: 30.6.2018

SY Nematue

f: 30.6.2018

Talentina KWS

* FR S14400, * UK 611

D m (2) (mod.)

Taranto

(del.)

Tavira

(del.)

Teris

(del.)

Tooka

* DK 81

(add.)

Vienetta KWS

* ES 1105, * FR S14400

D m (2) (mod.)

Vienna

f: 30.6.2018

Virtuosa KWS

* FR S14400

D m (2) (mod.)

Volga

* IT 496

D m (2) (mod.)

Vulcania KWS

* ES 1105, * FR S14400, * NL 301

D m (2) (mod.)

Ylva KWS

* FR S14400

m (2) (mod.)


2.BETA VULGARIS L. - FODDER BEET

1

2

3

4

Acker

* DK 228

(add.)

Alfred

* DK 228

(add.)

Artimo

f: 30.6.2018

Bardot

* DK 11

(add.)

Lactimo

* FR S14400

P m (mod.)

Majana KWS

* DK 28

(add.)

Rota

* FR S14400

D M (1) (mod.)

Tarmina KWS

* DK 28

(add.)

Ulrika KWS

* DK 28

(add.)

Yoda

* DK 228

(add.)

6.AGROSTIS CAPILLARIS L. - BROWN TOP

1

2

3

4

Bardot

* CZ 497, * FR 8016, * NL 205

* IS 3, * NO 8

(mod.)(1)

Denso

* NL 227, * PL 161

(mod.)(1)

Harri

f: 30.6.2018


9.BROMUS CATHARTICUS VAHL - RESCUE GRASS

1

2

3

4

Baladin

f: 30.6.2017


12.DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Casak

* FR S8442

(add.)

Dika

* PL 439

(mod.)

Duero

* FR S8233

(mod.)(17)

Foly

* CH 116

(mod.)

Jõgeva 242

f: 30.6.2018

Lukir

* FR S9504

(add.)

Milona

f: 30.6.2018

Otis

* FR S12818

(add.)

RGT Veraly

* FR S13804

(add.)

Rossado

* FR S8233

(add.)

Tardi

* FR S12818

(add.)


13.FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Alienor

* FR S12818

(add.)

Barquillo

* FR 45097

(add.)

Farandole

f: 30.6.2017

Greenzeal

f: 30.6.2017

Ninkoko

* CZ 115, * FR 11005

(mod.)

RGT Nuance

* FR S13804

(add.)(1)

SC1

* FR S14019, * IT 543

(mod.)(1)(32)

Sorenta

* PL 439

(mod.)(1)

TPC

* CZ 957

(add.)(1)(32)


16.FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Alfio

* FR S8233

(mod.)

Damara

* PL 439

(mod.)

Libon

* FR S8233

(mod.)

Pampero

* DE 39, * FR S8233

(mod.)

Rožnovská

* CZ 158

(mod.)


17.FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Annalena

* FR S13084

(add.)(1)(7)

Bardance

* DE 7663, * FR 45097

(mod.)(1)(8)

Barrisse

* FR 45097

(add.)(1)(8)

Camilla

* CZ 25, * DE 3873, * FR S8233, * SK 434

(mod.)(1)(8)

Charlotte

* FR S8233

(add.)(1)(7)

Choczna

* PL 439

(mod.)(1)(8)

Chopin

* FI 6142

(mod.)(1)(8)

Crossbow II

* CZ 1211

(add.)(1)(8)

Dorosa

* PL 439

(mod.)(1)(7)

Eurocom

* FR S8233

(add.)(1)(7)

Fairmont

* CZ 1422

(add.)(1)(7)

Jasperina

* DE 39, * FR S8233, * NL 228

(mod.)(1)(8)

Jõgeva 70

f: 30.6.2018

Libano

* DK 212, * DE 39, * FR S8233, * PL 205

(mod.)(1)(7)

Lisamba

* DE 39, * FR S8233, * PL 205

(mod.)(1)(8)

Maritza

* CZ 115, * FI 6107

(mod.)(1)(7)

Nista

* PL 439

(mod.)(1)(8)

Olivia

* CZ 25, * DE 39, * FR S8233, * SK 434, * FI 6130

* IS 20, * NO 183

(mod.)(1)(7)

Raisa

* DE 39, * FR S8233, * PL 205

(mod.)(1)(7)

Raymond

* CZ 115, * DE 283, * LT 64, * HU 149336, * FI 6111

(mod.)(1)(7)

Termika

* CZ 544

(add.)(1)(7)

Tremont

* FR S8233

(mod.)(1)(7)

Verfine

* FR 4183

(add.)(1)(7)


18.FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1

2

3

4

Bardur

* CZ 497, * SK 8, * FI 6121

(mod.)(1)

Cantona

* DE 283

(mod.)(1)

Mentor

* DE 39, * FR S8233, * PL 205

(mod.)(1)(39)

Spartan

* DE 623, * PL 435

(mod.)(1)


19.×FESTULOLIUM ASCH. ET GRAEBN. - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS FESTUCA WITH A SPECIES OF THE GENUS LOLIUM

1

2

3

4

Hipast

* CZ 201, * DK 14, * FR S8116

P (mod.)(17)

Lifema

* DE 39, * FR S8233, (*) LU 6039

* NO 183

(mod.)


20.LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

Alberto

* DE 39, * FR S8233

T (mod.)

Antalyo

* FR 45097

(add.)

Bartimum

* FR 45097

(add.)

Bendix

* FR S13650

(add.)

Bravis 1

f: 30.6.2018

Ducado

* DE 39, * FR S8233, (*) LU 21016

D (mod.)

Gepetto

* FR S8233

D (mod.)(17)

Imperio

* FR S8233

D (mod.)

Lactimo

* FR 45097

(add.)

Libonus

* DE 39, * FR S8233, (*) LU 6007, * AT 585, * PT 103

T (mod.)

Mixy

* FR S12818

(add.)

Spinea

* FR S13804

(add.)

2

Ssp. non alternativum -

Aberepic

f: 30.6.2018

Acquilon

* FR S8233

T (mod.)(17)

Bartali

* LU 21002, * NL 205

T (mod.)

Breakout

* CZ 1249

(add.)(1)

Brocar

* FR 8442

T (mod.)

Cocar

* FR S11797

(add.)

Ellire

* LU 5001

* CH 162

T (mod.)

Libeccio

* FR S8233

T (mod.)

Majesty

* FR S8233

(mod.)(17)

Modesto

f: 30.6.2017

Montoro

* DE 39, * FR S8233

D (mod.)

Morunga

* DE 61, * AT 658

* CH 162

T (mod.)

Nabucco

* DE 39, * FR S8233, (*) LU 6039, * NL 698

T (mod.)

Oreas

(del.)

Tigris

* LU 5001

D (mod.)

Udine

* DE 283, * FR S8116, * AT 579, * UK 600

T (mod.)

Xanthia

* AT 658

(add.)

Zebu

* DE 61, * LU 6045, * AT 658, * SI 536

* CH 162

T (mod.)(17)


21.LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Aberavon

* DE 185, * FR 8371, * UK 131

D (mod.)

Aberdart

* CZ 609, * UK 131

D (mod.)

Accesso

* FR S8233

(add.)

Admara

* PL 439

D (mod.)(1)

Alfonso

(*) DE 39, * IE 27, * FR S8233, * UK 6129

T (mod.)(17)

Amiata

* FR 45097

(add.)(1)

Amiral

* DE 61

D (mod.)(1)

Asmir

* FR S8233

T (mod.)

Astonenergy

* IE 27, * FR S8233, * UK 1251

T (mod.)(17)

Aubisque

* EE 13, * NL 444, * AT 729

T (mod.)

Aventino

* DE 39, * FR S8233, * NL 698

T (mod.)(17)

Bargala

(*) DE 7663, * PL 302

T (mod.)

Barmondo

* FR 45097, * NL 205

T (mod.)

Barribo

* DE 7663, * FR 45097

T (mod.)

Barsandra

f: 30.6.2017

Basuto 1

f: 30.6.2018

Bazil

* FR S13797

(add.)

Brio

f: 30.6.2017

Brital

f: 30.6.2017

Cabrau

* FR S11797

(add.)

Cachemire

f: 30.6.2017

Cality

* DE 936, * FR S11797

D (mod.)(1)

Carinus

* FR S8233

(mod.)(1)

Cassidi

f: 30.6.2017

Cassiopeia

* DE 283, * FR 8116

D (mod.)(1)

Delika

* FR S12818

(add.)

Dynamic

* FR S8233

T (mod.)

Enesco

f: 30.6.2017

Estrada

* FR S8233, * NL 682

T (mod.)(17)

Eurocity

* DE 39, * FR S8233

T (mod.)

Faveur

f: 30.6.2017

Gerfaut

* FR S12818

(add.)

Gianna

* FR S8116

(add.)(1)

Goyave

* FR S8116

(add.)

Kerry

* IE 1

D (add.)(17)

Libero

* DE 39, * FR S8233

D (mod.)(1)

Limbos

* DE 39, * FR S8233

* NO 183

T (mod.)

Liromeo

* DE 39, * FR S8233

D (mod.)(1)

Magnificat

* FR S12818

(add.)

Mahony

* NL 603

D (add.)

Malambo

* FR S8233

D (mod.)

Maurizio

* DE 39, * FR S8233, * NL 698

T (mod.)

Mercedes

* DE 185, * FR S8233, * LU 6019

T (mod.)(17)

Milan

f: 30.6.2017

Mondial

* CZ 115, * EE 13

D (mod.)(1)

Montando

f: 30.6.2018

Montreux

* CZ 115, * HU 149336, * NL 444, * SK 542

D (mod.)(1)

Nifty

* IE 230, * UK 600

D (mod.)(17)

Numan

f: 30.6.2018

Orval

f: 30.6.2017

Palazzo

* FR S8233

D (mod.)(17)

Pandora

f: 30.6.2018

Pillar

* CZ 1211

D (add.)(1)

Pinball

* CZ 497

D (add.)(1)

Polim

* BE 508, * DK 231, * DE 32, * FR 12562, * LU 21026, * NL 227, * AT 579, * PL 161

T (mod.)

Pomtrado

* FR S8233

(mod.)

Ponant

* FR S8233

(mod.)(17)

Proton

* CH 192

T (mod.)

Regactif

* FR S11706

(add.)(1)

Rodrigo

* DE 39, * IE 27, * FR S8233, * UK 6129

D (mod.)(17)

Romito

* FR S8233

(mod.)

Rosadot

* FR S8233

(mod.)

Rossera

* DE 39, * FR S8233, * NL 682

D (mod.)(17)

Sandra

* PL 439

D (mod.)(1)

Septimius

* FR S8233

(mod.)

Sponsor

* CZ 292, * DE 32, * LU 21005, * AT 830, * PL 161

D (mod.)

Stoper

f: 30.6.2018

Sures

* DE 39, * FR S8233

T (mod.)

Vaudaire

* FR S8233

(mod.)

Verano

* FR S8233

(mod.)

Vermillion

* FR 4183

(add.)(1)

Vesuvius

* DK 16, * DE 39, * FR S8233, * NL 698

D (mod.)(1)


22.LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS

1

2

3

4

RGT Everial

* FR S13804

(add.)

Sirene

f: 30.6.2017


25.PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1

2

3

4

Adrienne

* FR S8233

(mod.)

Nowinka

f: 30.6.2018

Presto

* FR S8233, * LU 21016, * NL 228, * UK 6129

(mod.)

Promesse

* EE 109, * FR 10419, * LT 118, * LU 21005, * NL 693, * PL 161

(mod.)

Větrovský

* CZ 147

(mod.)


29.POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Appalachian

* CZ 1417

(add.)(1)(12)

Barvette

* CZ 497

(add.)(1)(12)

Bowinta

* CZ 115

(add.)(1)(12)

Broadway

* FR 8116, * HR 607, * NL 603, * SE 16

* NO 29

(mod.)(1)(12)

Cocktail

* CZ 115, * DE 77, * NL 444, * SK 542, * FI 6118

(mod.)(1)(12)

Evora

* CZ 292, * DE 32, * NL x, * PL 161, * SK 212

(mod.)(1)(12)

Jarotka

f: 30.6.2018

Limousine

* DK 202, * DE 39, * FR S8233, * NL 698, * PL 205, * FI 6104

* NO 20

(mod.)(1)(12)

Miracle

* CZ 292, * DK 14, * DE 32, * NL 227, * PL 161, * SK 212

* IS 5, * NO 20

(mod.)(1)(12)

Mozart 1

* DE 32, * FR 13201

(mod.)(1)(12)(32)

Parsifal

* DE 39, * FR S8233

(mod.)(1)(12)

Zedor

f: 30.6.2017


30.POA TRIVIALIS L. - ROUGH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Racehorse

* CZ 957

(add.)(1)(12)


36.LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN

1

2

3

4

Borlu

* DE 185

(mod.)

Boruta

* DK 176, * DE 185, * LT 124, * PL 568

(mod.)


39.MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE

1

2

3

4

Comète

f: 30.6.2017

Daisy

* DK 17, * EE 13, * FR 10511, * LV 185, * NL 444, * RO 2059

(mod.)

Eganh

* EL 329

(add.)

Elisavet

* EL 329

(add.)

Europe

* CZ 335, * FR 8444, * LU 12009, * AT 603

(mod.)

Fanfare

* FR S8444

(add.)

Fenisia

(del.)

Golda

(del.)

Hana

f: 30.6.2018

Idylle

* FR S12818

(add.)

Lenka

f: 30.6.2018

Lobo

* IT 1107

(mod.)

Mezzo

* FR S8444

(add.)

Milky max

* FR S12818

(add.)

Nectar

(del.)

Palava

* CZ 171, * AT 89

(mod.)

RGT Fidelle

* FR S13804

(add.)

Sibemol

* FR S8444

(add.)

Syntéza 1

f: 30.6.2018

Talia

(del.)

Triana

(del.)


41.ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP. - SAINFOIN

1

2

3

4

Višňovský

* CZ 171

(mod.)


42.PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1

2

3

4

Carlton

f: 30.6.2018

Gambit

* CZ 172, * UK 1754

(mod.)

Jantaran

f: 30.6.2018

Kareni

* FR S13157, * UK 686

(mod.)

Karpate

* UK 686

(add.)

Natura

f: 30.6.2018

Protecta

f: 30.6.2018

Santana

* DE 129, (*) LU 6014, * HU 107187

(mod.)(17)

Vertix

* UK 686

(add.)


45.TRIFOLIUM INCARNATUM L. - CRIMSON CLOVER

1

2

3

4

Kardinal

* AT 547

(mod.)

Kardinál

* CZ 172

Kardinál

(mod.)= Kardinal


46.TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Chlumecký

* CZ 172

D (mod.)

Larus

* DE 39, * LU 5001

* CH 162

T (mod.)

Loreley

* DE 147

D (add.)

Milonia

* AT 658

D (add.)

Pavona

* AT 658

T (add.)

Radan

* CZ 172

D (mod.)

Regent

* DE 147, * FR S12730

D (mod.)

Saphir

* DE 147

D (add.)

Semperina

* DE 39

D (add.)


47.TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Bianca

* DE 39

(add.)

Coolfin

* DE 4397, * FR S10420

(mod.)

Jordán

f: 30.6.2018

Melital

* BE 218, * FR S13278

(mod.)

Menna

* FR x, * UK 33

(mod.)

RGT Gabby

* FR S13804

(add.)

Riesling

* DE 32, * FR 13201, * LT 118, * NL 227, * AT 830, * PL 161

(mod.)


49.TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. - FENUGREEK

1

2

3

4

Fenucold

* FR S10927

(add.)

Fenufix

* FR S10927

(add.)

Fenulate

* FR S10927

(add.)


50.VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

Fanfare

* DK 44, * DE 147, * EE 31, * FR S12730, * UK 6192

(mod.)(16)

Tiffany

* DE 147, * FR S13804

(mod.)(16)

Trumpet

* UK 652

(add.)(16)

Vertigo

* DK 44, * EE 31, * UK 6192

(mod.)(16)


52.VICIA SATIVA L. - COMMON VETCH

1

2

3

4

Aneto

* FR 8016

(mod.)

Toplesa

* AT 20

(mod.)


53.VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH

1

2

3

4

Nickel

* FR S8635

(add.)


56.PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH. - CALIFORNIA BLUEBELL

1

2

3

4

Asta

* PL 439

(mod.)

Atara

* PL 439

(mod.)

Natra

* PL 854

(mod.)


57.RAPHANUS SATIVUS L. VAR. OLEIFORMIS PERS. - FODDER RADISH

1

2

3

4

Merkur

* DE 404, * NL 754

(mod.)

Romesa

* PL 439

(mod.)(17)

59.BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1

2

3

4

Largo

* SE 71

* IS 19

(mod.)(15)(30)


61.BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Achilles

(del.)

Alabama

(*) DE 1323, * SK 441, * UK 6132

H (mod.)(15)(38)

Alicante

* CZ 1405, * FR 44360, * UK 1033

H (add.)(15)(38)

Allender

(del.)

Allison

* CZ 1405, * AT 562

H (add.)(15)(38)

Amazon

* HU 132938, * PL 738, * UK 1033

H (mod.)(15)(38)

Ampere

(del.)

Andrick

* HU 109103

H (mod.)(15)(38)

Anterra

(del.)

Appolon

f: 30.6.2016

Aquila

* UK 1033

H (add.)(15)

Arabica

* UK 224

(add.)(15)

Archimedes

* DK 223, * UK 1033

H (mod.)(15)(30)

Artic

* UK 224

(add.)(15)

Asteran

(*) FR 44360, * HU 132938, * SK 406

H (mod.)(15)(39)

Atlantic

* HU 106674, * UK 224

(mod.)(15)(38)

Atora

* DE 147, * HU 106300, * PL 159

H (mod.)(15)(38)

Atrium

(del.)

Balathon

* HU 105974

(mod.)(15)(38)

Bandana

(del.)

Bender

* DE 39

H (add.)(15)(38)

Brando

* LT 42, * FI 6124

(mod.)(16)(38)

Brittany

* UK 1335

(add.)(15)

Californium

* EE 90, * LV 107, * PL 554

(mod.)(15)(38)

Cash

* FR 9084, * UK 1335

(mod.)(15)(38)

Castille

* AT 708

(mod.)(15)(38)

Comfort

* DE 39

H (mod.)(15)(38)

Cristal

* FR S13099

H (add.)(15)(38)

Cristiano KWS

* FR S14400

H (mod.)(15)(38)

Cuzzco

* FR S13804, * HU 103716

H (add.)(15)(38)

Dariot

* FR 11827, * UK 719

H (add.)(15)(38)

DK Exalte

* FR 11827, * PL 788, * UK 1397

H (mod.)(15)(38)

DK Exception

* CZ 1114, * FR 11827, * UK 1397

H (mod.)(15)(38)

DK Exclaim

* UK 1397

H (add.)(15)

DK Exonie

* DK 178, * AT 871

H (mod.)(15)(39)

DK Expansion

* FR 11827

H (add.)(15)(38)

Dominik

* UK 719

H (add.)(15)

Ergo

* DK 44, * UK 6192

H (mod.)(15)(30)

ES Angel

(*) FR S12749, * IT 1171

H (mod.)(30)

ES Imperio

* FR S12749

H (add.)(15)(38)

Exgold

f: 30.6.2018

Fernando KWS

* FR S14400

H (mod.)(15)(38)

Gandalf

* LT 42, * PL 217

(mod.)(16)(38)

Gordon KWS

(*) FR S14400, * HU 149293, * AT 618, * SK 221

H (mod.)(15)(38)

Harpege

* UK 6111

H (add.)(15)

Hasting

* UK 1335

H (add.)(15)

Helios

* UK 6111

H (add.)(15)

Inspiration

* CZ 25, * HR 24, * LT 51, * HU 100452, * PL 205, * SK 224

H (mod.)(15)(39)

Inventer

* DE 9421

H (add.)(15)(38)

INV1020

* UK 6284

H (add.)(15)(32)

Kumily

(del.)

Lesia

f: 30.6.2018

Lohana

* CZ 1405, * FR 44360, * PL 738

(mod.)(15)(39)

Lumen

* DK 44

H (add.)(16)(30)

Manitoba

f: 30.6.2016

Marcopolos

(*) FR S14400, * PL 52

H (mod.)(15)(38)

Menhir

* DE 147, * UK 6192

H (mod.)(15)(38)

Montego

* FR 44360

(mod.)(15)(38)

Muzzical

* UK 6103

H (add.)(15)

Navajo

* SK 17

(mod.)(15)(38)

Nimbus

* CZ 1241, * DE 147, * HU 106300, * PL 159, * SK 63

H (mod.)(15)(39)

Primus

* BG 91, * CZ 25, * DK 16, * DE 39, * HR 240, * LT 51, * PL 205, * UK 1348

H (mod.)(15)(38)

PR46W15

* DE 8346, * HR 668, * SI 482

(mod.)(15)(32)(38)

PT255

(*) FR S10858, * UK 1891

H (add.)(15)(32)

PT256

* FR S10858

H (add.)(15)(32)(38)

PT257

* UK 1891, * FR S10858

H (add.)(15)(32)

PT261

* UK 1891

H (add.)(15)(32)

PX 118 CL

* DE 514

H (add.)(38)

PX112

* UK 1891

H (mod.)(15)(32)(38)

PX115

* DK 87, * DE 514

H (mod.)(15)(38)

Raffiness

* DE 39, * EE 11, * UK 719

H (mod.)(15)(39)

Record

* SK 224, * UK 719

H (mod.)(15)(39)

Remy

* BG 16, * HR 38, * LV 183, * LT 73, * HU 149293

(mod.)(15)(38)

RGT Bizzy

* UK 6103

H (add.)(15)

Rumba

* BG 91, * CZ 25, * HU 100452, * PL 205, * SK 224

H (mod.)(15)(39)

Severino KWS

* FR S14400

H (mod.)(15)(38)

Siska

* CZ 1242, * EE 39, * HR 726, * SK 80

(mod.)(15)(38)

Sitro

* CZ 25, * HR 240, * LT 51, * HU 109192, * RO 2135, * SK 224

(mod.)(15)(38)

Stefano KWS

* FR S14400

H (mod.)(15)(38)

Sundial

* UK 1006

(add.)(15)

SW Oban

(del.)

SY Charme

* DK 187, * UK 1791

H (mod.)(15)(30)

SY Florida

(*) FR 11839, * HU 107857, * PL 787, * UK 1791

H (mod.)(15)(38)

SY Matas

* UK 1791

H (add.)(15)

Tassilo

* BG 16, * DK 28, * FR S14400, * HR 38, * LV 183, * LT 73, * RO 2032, * SK 221

(mod.)(15)(38)

Tatra

(del.)

Tonka

* DE 147

H (add.)(15)(38)

Traviata

* BG 16, * DK 28, * FR S14400, * HR 38, * RO 2032, * SK 221

(mod.)(15)(39)

Tuareg

* FR S14400

H (mod.)(38)

Turan

* BG 16, * FR S14400, * HR 38, * RO 2032

(mod.)(15)(39)

V 334 OL

* UK 719

H (add.)(15)(32)

Vectra

* BG 30, * CZ 1242, * EE 39, * HR 726, * LV 171, * LT 82, * HU 186908, * PL 903, * RO 2149, * SK 80

(mod.)(15)(38)

Zappa

* LT 42

H (mod.)(16)(39)


63.CANNABIS SATIVA L. - HEMP

1

2

3

4

Finola

* FI 6157

(mod.) ex. UK (8.1.2016)


66.GOSSYPIUM SPP. - COTTON

1

2

3

4

Alfa

(del.)

Amanta

(del.)

Aneto

(del.)

Avgi

(del.)

Delfos

(del.)

DP466

(del.)

DP577

(del.)

Elpida

* EL 143

(add.)

Faytos

(del.)

Fiona

* EL 176

(add.)

Ilion

(del.)

Isis

* EL 340

(add.)

Juncal

* ES x

(mod.)

Lidra

* EL 340

(mod.)

Martha

(del.)

Mirage

(del.)

Neilos

(del.)

Niki

(del.)

Orion

(del.)

Oscar

(del.)

PG 2018

* EL 303

(add.)(32)

PHY 983

* EL 155

(add.)(32)

Pigal

(del.)

Pigasos

(del.)

Proteas

(del.)

Seria

(del.)

Stuka

(del.)

ST431

(del.)

ST446

(del.)

ST525

(del.)

Thessalia

(del.)

Zarko

(del.)


67.HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Ambassador

(del.)

Egea

(del.)

Estrella CS

* IT 345, * RO 2129, * SK 500

H S (mod.)

GW2268

* EL 317

S (add.)(32)

Inaya

f: 30.6.2018

Inferno

(del.)

LG5665M

* BG 21, * FR 13724, * HR 162, * IT 368, * RO 2111

H S (mod.)(32)(35)

NK Ferti

* FR S14123, * HR 102, * IT 1164

H S (mod.)

NK Singi

* FR S14123

H S (mod.)

Ollean

* CZ 1065, * SK 520

H S (mod.)

Pacific

(*) FR S12749, * IT 468, * SK 398

H S (mod.)

Passat

(del.)

PR63A31

* IT 681

H S (mod.)(32)

PR63A82

* IT x, * HU 149204

H S (mod.)(32)

PR63D82

* HR 214, * HU 149204, * SK 218

H S (mod.)(32)

PR64A78

* IT 681

H S (mod.)(32)(35)

PR64H41

* IT x

H S (mod.)(32)

P64LL41

* FR S10858, * AT 77, * RO 2097

H S (mod.)(32)

Recital

(del.)

Salut RM

f: 30.6.2018

SY Edenis

* HR 102, * SK 219

S (mod.)

Tellia

* FR S13804, * HR 73

H S (mod.)

Trezoro

f: 30.6.2018

Unisol

* FR S14123

H S (mod.)

Ventura

(del.)


69.PAPAVER SOMNIFERUM L. - POPPY

1

2

3

4

Sokol

(del.)


70.SINAPIS ALBA L. - WHITE MUSTARD

1

2

3

4

Bardena

* PL 439

(mod.)

Dara

* PL 439

(mod.)

Radena

* PL 439

(mod.)

Rota

* PL 854

(mod.)

Sito

* FR S14400, * HR 38

(mod.)


71.GLYCINE MAX (L.) MERRILL - SOYA BEAN

1

2

3

4

Alma Ata

* AT 89

(mod.)

DH4173

* HU 169310, * AT 884

(mod.)(32)

Emerson

f: 30.6.2018

Enterprise

f: 30.6.2018

ES Tenor

* FR S12749, * AT 761

(mod.)

Primus

* DE 7624, * AT 89

(mod.)

Protibus

* AT 534

* CH 41

(mod.)

Sekoïa

f: 30.6.2018

Taira

* IT 469

(mod.)

72.AVENA NUDA L. - SMALL NAKED OAT / HULLESS OAT

1

2

3

4


72.AVENA NUDA L. - SMALL NAKED OAT / HULLESS OAT - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Ebners Nackthafer

* AT 114

(add.) Region of origin:Austria(16)


73.AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Coracle

* UK 131

(add.)(15)

Eagle

* UK 1087

(add.)(15)

Eduard

* AT 5

(add.)(16)

Emil

* AT 5

(add.)(16)

Eugen

f: 30.6.2018

Flämingsprofi

* DE 129, (*) LU 6014, * HU 107187

(mod.)(16)

Harmony

* DE 9056, * UK 1552

(add.)(16)

RGT Southwark

* UK 6103

(add.)(15)

Spurtle

* UK 131

(add.)(16)

SW Kerstin

* LT 42, * SE 71

(mod.)(16)

Troll

* DE 44

(add.)(16)

Typhon

* LT 60

(mod.)(16)

Vodka

* IE 160, * FR S13157, * UK 6111

(mod.)(15)

WPB Tygo

* UK 1335

(add.)(16)


74.AVENA STRIGOSA SCHREB. - BLACK OAT / BRISTLE OAT

1

2

3

4

Altesse

* FR S8635

(add.)


75.HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

Acrobat

(del.)

Annabell

* RO 2103, * FI 6147

* NO 191

(mod.)(16)

Antigone

f: 30.6.2018

Avenger

* UK 733

(add.)(16)

Axioma

* AT 124

(add.)(15)

Bojos

* CZ 636, * HU 101811

(mod.)(16)

Cervinia

* DE 8887

(add.)(16)

Conchita

* DK 230, * DE 129, * EE 28, * LV 156, * LT 41, * HU 148098, * SK 591, * FI 6144, * UK 534

(mod.)(16)

Crossway

* DK 220, * DE 8905

(mod.)(16)

Dacapo

f: 30.6.2018

Elena

* AT 5

(add.)(16)

Graciosa

* CZ 1207

(mod.)(15)

Highway

* DK 220

(add.)(16)

Invictus

* DK 35, * LT 105, * UK 1681

(mod.)(16)

Jazz

* FR 13262

(mod.)(16)

Kolore

* DK 220, * AT 846

(mod.)(16)

Kompakt

* CZ 457

(mod.)(16)

Konstantinos

(del.)

KWS Asta

* CZ 31, * DK 230, * DE 129, * LT 41, * SK 591

(mod.)(16)

KWS Aurelia

* FR S13841

(mod.)(16)

KWS Beckie

* DK 230

(add.)(16)

KWS Cashmere

* UK 1335

(add.)(16)

KWS Duncan

* DK 230, * EE 28

(mod.)(16)

KWS Hobbs

* DK 230, * EE 28

(mod.)(16)

KWS Infinity

* DE 3344, * IE 7, * FR S13499, * UK 1335

(mod.)(15)

KWS Loxanne

* DK 230

(add.)(16)

KWS Vermont

* DK 230

(add.)(16)

LG Mozart

* DK 223

(add.)(16)

LG Nabuco

* DK 223

(add.)(16)

LG Rockstar

* UK 224

(add.)(16)

Limona

* UK 1863

(add.)(16)

Margareta

f: 30.6.2018

Margret

* DE 7782

(mod.)(16)

Mercada

* LU 6014

(mod.)(16)

Monaco

f: 30.6.2018

Nairobi

(del.)

Odyssey

* CZ 1405, * EE 86a, * FR 12965, * LT 150, * NL 756, * SK 594, * UK 224

(mod.)(16)

Opal

f: 30.6.2018

Paustian

* DK 35, * DE 6918, * IE 222, * FR S12599, * LT 105, * NL 749

(mod.)(16)

Pinocchio

* DK 35, * LT 105

(mod.)(16)

Power

* LT 105

(mod.)(16)

Pribina

* CZ 457

(mod.)(16)

Quench

* DK 211, * DE 6880, * EE 47, * FR 12584, * HR 101, * LV 58, * LT 141, * FI 6163, * UK 897

(mod.)(16)

Radegast

* CZ 636

(mod.)(16)

Reni

* CZ 47, * DE 8905, (*) LU 6001, * AT 505

(mod.)(15)

RGT Planet

* DK 208, * DE 7352, * FR S13804, * AT 775, * UK 6103

(mod.)(16)

Romilda

* UK 1863

(add.)(16)

Rubinesse

* UK 733

(add.)(15)

Sebastian

* CZ 1010, * DK 35, * FR 10777, * LV 102, * SK 529

(mod.)(16)

Selene

* EE 46

(add.)(16)

Skorer

* EL 296

(add.)

Striker

* EL 296

(add.)

Tarifa

f: 30.6.2018

Tjalfe

* DK 35

(add.)(16)

Vanessa

* FR 8359, * HU 102962

(mod.)(15)

Victoriana

* DE 129

(mod.)(16)

Viire

f: 30.6.2018

2

6-row barley

Arenia

* AT 500

(add.)(15)

Chiara

* AT 124

(add.)(15)

Cinderella

* DE 39, * LV 131, * LT 51

(mod.)(15)

Ludmilla

f: 30.6.2018

Mercurioo

* AT 820

(add.)(15)

Oodin

* AT 820

(add.)(15)

Quadra

* IE 118, * UK 897

(mod.)(15)

Severi

* EE 4, * FI 6102

(mod.)(16)

Wolmari

* EE 4, * FI 6102

(mod.)(16)


78.SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Agronom

f: 30.6.2018

Armand

* PL 854

(mod.)(15)

Daran

f: 30.6.2018

Domir

* PL 439

(mod.)(15)

Evolo

* DK 230, * DE 129, * LV 156, * SK 24, * FI 6144

(mod.)(15)

KWS Binntto

* DK 230, * EE 28, * AT 504

(add.)(15)

KWS Daniello

* CZ 31, * DK 230, * EE 28, * AT 504, * PL 53

(mod.)(15)

KWS Dolaro

* EE 28, * AT 504

(add.)(15)

KWS Eterno

* DK 230, * AT 504

(add.)(15)

KWS Fabreo

* DK 230

(add.)

KWS Florano

* EE 28, * AT 504

(add.)(15)

KWS Nikko

f: 30.6.2018

Matador

* CZ 30, * DE 404, * LT 80, * HU 106311, * PL 249

(mod.)(15)

Recrut

* BG 16, * CZ 31, * DE 129

(mod.)(15)

Stanko

* PL 439

(mod.)(15)

Tulvi

f: 30.6.2018

Tur

* PL x, * UK x

H (mod.)(15)

Visello

* DK 230, * DE 129, * EE 6, * HR 198

(mod.)(15)


82.×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Cappricia

* EE 101

(add.)(15)

Janko

f: 30.6.2018

Kaulos

* FR S13934, * AT 542

(mod.)(15)

Nazaret

f: 30.6.2018

Tarzan

* DE 59, * FR 13228, * LU 6042

(mod.)(15)


83.TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Advokat

* AT 671

(add.)(15)

Alora

* DE 7256

(mod.)(16)

Amantis

* DK 198

(add.)(16)

Anduril

(del.)

Astella

* CZ 474

(mod.)(15)

Astrid

* CZ 172, * UK 1754

(mod.)(16)

Barkston

* UK 6334

(add.)(15)

Bennington

* UK 6334

(add.)(15)

Bernstein

* CZ 1151, * DE 3032, * AT 898

(mod.)(15)

Brea

f: 30.6.2016

Caphorn

* FR S13804

(mod.)(15)

Cellule

* FR S8444, * HR 28, * HU 100485, * UK 23

(mod.)(15)

Daugana

* EE 82

(add.)(16)

Drumlin

* UK 6149

(add.)(15)

Dunstan

* UK 6334

(add.)(15)

Findus

* AT 898

(mod.)

Flair

f: 30.6.2018

Freiston

* UK 6334

(add.)(15)

Goldengun

* UK 6103

(mod.)(15)

Goplana

* DK 229, * PL 153

(mod.)(16)

Healey

* UK 1335

(add.)(16)

Hyteck

* FR S11615, * UK 1040

H (mod.)

Ilias

* CZ 1207, * NL 227

(mod.)(15)

Insignia

* UK 1335

(add.)(16)

Josefka

(del.)

Konzil

(del.)

KWS Bewley

* UK 1335

(add.)(16)

KWS Chilham

* UK 1335

(add.)(16)

KWS Cochise

* UK 1335

(add.)(16)

KWS Conros

* UK 1335

(add.)(15)

KWS Esko

(del.)

KWS Hatton

* UK 1335

(add.)(16)

KWS Jetstream

* EE 58

(add.)(16)

KWS Kerrin

* UK 1335

(add.)(15)

KWS Lili

* IE 7, * UK 1335

(mod.)(15)

KWS Mistral

* DE 129, * AT 504

(add.)(16)

KWS Solanus

* AT 504

(add.)(16)

KWS Sywell

* UK 1335

(add.)(16)

KWS Trommel

* UK 1335

(add.)(15)

KWS Zyatt

* UK 1335

(add.)(15)

LG Bletchley

* UK 1335

(add.)(15)

LG Cassidy

* UK 224

(add.)(15)

LG Motown

* UK 224

(add.)(15)

LG Nashville

* UK 224

(add.)(15)

LG Sundance

* UK 224

(add.)(15)

Liskamm

* AT 534

(add.)(16)

Markola

f: 30.6.2018

Marlowe

* UK 1681

(add.)(15)

Marston

* UK 719

(add.)(15)

Merlot

* AT 124

(add.)(15)

Monroe

* UK 6149

(add.)(15)

Moulton

* UK 6334

(add.)(15)

Muza

f: 30.6.2018

MV Palotás

* HU 148098

(mod.)(15)

Norenos

* AT 898

(mod.)(15)

Panifor

* PT 574

(mod.)(16)

Pavlina

f: 30.6.2018

Picolo

f: 30.6.2018

Rapsodia

* PL 631

(mod.)(15)

RGT Knightsbridge

* UK 6103

(add.)(15)

RGT Pembroke

* UK 6103

(add.)(15)

RGT Sorcerer

* UK 6103

(add.)(15)

Roadster

* UK 6111

(add.)(15)

Savello

* UK 6335

(add.)(15)

Septer

(del.)

Shabras

* UK 6335

(add.)(15)

Siegfried

* AT 124

(mod.)(15)

Stefanus

f: 30.6.2018

Stratosphere

* UK 1681

(add.)(15)

SW Kronjet

f: 30.6.2018

Trappe

* CZ 31, * LT 41, * AT 504, * PL 53

(mod.)(16)

Turnia

* PL 321

(mod.)(15)

Varius

* AT 848

(add.)(16)

Veldava

f: 30.6.2018

Vinjett

* CZ 1523, * SE 71

* NO 323

(mod.)(16)


83.TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Verival Weiz

* AT 163

(add.) Region of origin:Austria(15)


84.TRITICUM DURUM DESF. - DURUM WHEAT

1

2

3

4

Agamemnon

(del.)

Allessandro

(del.)

Apaloosa

* EL 152

(add.)

Connigold

(del.)

IS Pentadur

* SK 115

(mod.)(15)

Ninetta

* EL 296

(add.)

Ptolemeos

(del.)

Royaldur

(del.)

Verdi

(del.)


86.ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

Aabsolut

* FR 44420

Aadress

Acarro

* BG 21, * RO 2111

Acces

Accolad

Ambassador

Anjou 456

* ES 2438

Annako

Assist

* NL 707

AS170 Silaz

* EL 327

AS537

* EL 327

Authentic

Axelle

* PT 560

Colomba

Cultura

* IT 370

Dancing

* FR S12208

Dandi

* EL 332

DK 312

DKC2931

* FR S12142, * AT 708

DKC2971

* IT x, * PL 706

DKC3476

* FR 12161

DKC3871

* ES x, * FR 12161

DKC4005

* HU 132949

DKC4050

* AT 708

DKC4190

* FR 12161

DKC4406

* IT x, * HU 108843

DKC4541

* IT x, * HU 108843, * AT 708

DKC4622

DKC4685

* IT x

DKC5141

* FR S12142, * IT x, * AT 708

DK243

ES Amethis

ES Creative

* FR 11619, * AT 772

ES Jasmine

* FR 11619, * AT 772

ES Meteorit

* AT 772

ES Sensor

* BG 22, * IT 1171, * HU 102786, * RO 2084

ES Ultrastar

* IT 1171

Esperia

Eternity

Figaro

* FR S12266, * AT 618

Goldavril

Goldclaudia

GW0185

* EL 317

GW1282

* EL 317

GW2110

* EL 317

GW2122

* EL 317

GW8430

* EL 317

Izabeta

* EL 332

Jameson

* EL 304

Janice

Kabrinias

* AT 618

Kaddi

* FR 8197

Kiveli

Kompetens

* BE 713, * NL 301, * AT 618

Korzan

Kuxxar

* HU 103716

Laureen

* CZ 1405

LG30499

LG3220

* DE 1220

LG3252

* FR 44420

LG3291

* SK 406

LG3330

* HR 162, * HU 132938, * RO 2111

LG3395

* HR 41, * RO 2111, * SK 406

Listing

Malo

Mansion

Market

Markiza

* SK 447

MAS 25R

Maurussat

Mediterra

Miloxan YG

* ES x

Nescio

* UK 1697

Nikolo

NK Ravello

* BE 881, * DE 6880, * NL 610, * PL 832

Perrero

* AT 20

Pico

* SI 497

PR36P85

* HR 214, * IT x, * HU 149204, * SK 450

PR38R92

* CZ 777, * HR 63, * IT x, * HU 149204, * SK 450

PR39R86

* CZ 777, * FR 10858, * HR 214, * AT 513, * SI 189, * SK 450

PR39T13

* DE 3914, * FR 10858, * SI 481, * SK 450

P0319

* IT x, * SK 450

P8409

* AT 77

P8451

* SK 449

P8721

* AT 77

P9415

* AT 77

P9486

* HU 100265, * AT 77, * SK 450

P9832

* IT x, * AT 77

RGT Exxposant

* AT 775

Rio Grande

Severo

* CZ 69, * DE 105, * PL 52

SL Helios

SUM 0235

* HU 165356, * RO 2127

SY Fenomen

* FR S14123, * AT 543

SY Talisman

* DE 6880, * AT 543

SZE 269

Taranis

(*) FR 12533, * IT 373

Terence

* UK 820

Tibere

Torena

Vince

Xantas

Zamora

* CZ 1253, * ES 6243, * HU 165356

ZE 4501

29T

* FR S12142, * AT 708


86.ZEA MAYS L. - MAIZE - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Gleisdorfer Edelmais

* AT 13

Knillis Landmais

* AT 13

87.SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Agnes

f: 30.6.2018

Arielle

* NL 408, * PL 238, * FI 6158

* NO 587

(mod.)

Berber

* BE 1481, * CZ 1018, * DE 8848, * IT 554, * NL 429, * AT 572, * PL 599, * SK 143

* NO 476

(mod.)

Chincha

* UK 1759

(mod.)

Courlan

* UK 6065

(mod.)

Elisabeth

* NL 408

H (mod.)

Fontane

* HR 718, * NL 270, * AT 563, * PT 752

* NO 617

(mod.)

Husar

* AT 21

(mod.)

Ivana

f: 30.6.2018

Maestro

* FR 12855

(mod.)

Marlen

* HR 718

(mod.)

Meireska

* AT 21

(add.)

Nomade

* NL 514

(mod.)

Novita

(del.)

Pamela

* PT 576

(mod.)

Ramos

* CZ 1245, * HR 29, * NL 545, * SK 512

(mod.)

Roko

* HU 107297, * AT 21

(mod.)

Roxana

f: 30.6.2018

Sázava

f: 30.6.2018

Tabitha

* UK 1759

(mod.)

Trixie

* UK 1759

(mod.)

Vera

* CZ 216

(mod.)


87.SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Schwarz Blaue Frankenwälder

* DE 9671

NO (mod.)

Region of origin: Oberfranken, Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, ant. Schwarze Blaue Frankenwalder