Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

12.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/22


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 97/10)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie een beschrijving van het ontwerp van alle nieuwe euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009(2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het Portugese team bij de Olympische Spelen — Rio 2016

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp toont een visuele compositie op basis van het bekende werk het „Hart van Viana”, gesigneerd door de kunstenaar, mevrouw Joanna Vasconcelos, dat is geïnspireerd op de traditionele juwelen uit het noorden van Portugal (bij de stad Viana do Castelo). Het geheel staat symbool voor de steun van het Portugese volk aan hun nationale team tijdens de Spelen. Links en rechts, in een halve cirkel, staan de woorden „JOANA VASCONCELOS” en „EQUIPA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2016”. Onderaan bevindt zich het muntteken „INCM”.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage:

Datum van uitgifte: Maart 2016