Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

26.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 146/8


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2016/C 146/08)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009(2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Republiek San Marino.

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 550e verjaardag van het overlijden van Donatello.

Beschrijving van het ontwerp: op de voorgrond staat links het portret van de David afgebeeld, een detail van het bronzen standbeeld gemaakt door Donatello. Bovenaan in het midden staat het muntteken „R”; rechts, de aanduiding van het uitgevende land „San Marino”; rechts onderaan, de inscriptie „Donatello”, de data „1466-2016” en in het midden, de initialen van de kunstenaar „MB”.

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 85 000.

Datum van uitgifte: 5 april 2016.