Home

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie)

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie)

12.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 171/6


Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020

(Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie)

(2016/C 171/07)

Het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie lanceert vier uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met het oog op het verlenen van subsidies voor projecten in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen die zijn vastgelegd in het werkprogramma voor 2016 op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020.

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende vier uitnodigingen:

CEF-TC-2016-2: eDelivery

CEF-TC-2016-2: eIdentification & eSignature

CEF-TC-2016-2: European e-Justice Portal

CEF-TC-2016-2: Public Open Data

De indicatieve begroting die beschikbaar is voor voorstellen die op grond van deze uitnodigingen worden geselecteerd, bedraagt 10,5 miljoen EUR.

De uiterste datum voor de indiening van de voorstellen is 15 september 2016.

De documentatie bij deze uitnodigingen is beschikbaar op de website van CEF Telecom: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals