Home

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7971 — Goldman Sachs/Deutsche Bank/NBGI assets) (Voor de EER relevante tekst)

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7971 — Goldman Sachs/Deutsche Bank/NBGI assets) (Voor de EER relevante tekst)

16.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/3


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak M.7971 — Goldman Sachs/Deutsche Bank/NBGI assets)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 259/05)

Op 11 juli 2016 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de interne markt te verklaren. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1). De volledige tekst van het besluit is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling Fusies (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebesluiten op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl) onder document nr. 32016M7971. EUR-Lex biedt onlinetoegang tot de communautaire wetgeving.