Home

Espon EGTS — Oproep aan belanghebbenden tot het indienen van voorstellen voor gerichte analyses

Espon EGTS — Oproep aan belanghebbenden tot het indienen van voorstellen voor gerichte analyses

28.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 275/4


Espon EGTS — Oproep aan belanghebbenden tot het indienen van voorstellen voor gerichte analyses

(2016/C 275/05)

In het kader van de Espon 2020 Single Operation roept Espon EGTS belanghebbenden op voorstellen voor gerichte analyses in te dienen.

De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 19 augustus 2016.

Het aanvraagformulier en de handleiding met informatie voor belanghebbenden over de voorbereiding van voorstellen kunnen worden gedownload op de website van Espon: http://www.espon.eu