Home

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

1.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 447/13


AANKONDIGING VAN VERGELIJKEND ONDERZOEK

(2016/C 447/09)

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert het volgende vergelijkend onderzoek:

EPSO/AD/331/16 — DESKUNDIGEN (AD 7) OP HET GEBIED VAN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) op de volgende vakgebieden:

1.

Data-analyse en IT-diensten

2.

Digitale werkplek, kantoorautomatisering en mobile computing

3.

Enterprise Resource Planning (ERP)

4.

ICT-beveiliging

5.

IT-infrastructuur

6.

IT-portfolio-/programmabeheer en enterprise architecture (EA)

De aankondiging wordt in 24 talen bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 447 A van 1 december 2016.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/