Home

Lijsten ter bepaling van de samenstelling van de rechtsprekende formaties voor de zaken die naar de kamers van drie rechters worden verwezen

Lijsten ter bepaling van de samenstelling van de rechtsprekende formaties voor de zaken die naar de kamers van drie rechters worden verwezen

5.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 454/3


Lijsten ter bepaling van de samenstelling van de rechtsprekende formaties voor de zaken die naar de kamers van drie rechters worden verwezen

(2016/C 454/06)

Het Hof heeft tijdens zijn algemene vergadering van 4 oktober 2016 de volgende lijsten opgesteld ter bepaling van de samenstelling van de kamers van drie rechters:

Zesde kamer

J.-C. Bonichot

A. Arabadjiev

C.G. Fernlund

S. Rodin

Zevende kamer

A. Rosas

C. Toader

E. Jarašiūnas

Achtste kamer

J. Malenovský

M. Safjan

D. Šváby

Negende kamer

C. Vajda

K. Jürimäe

C. Lycourgos

Tiende kamer

A. Borg Barthet

E. Levits

F. Biltgen