Home

Rectificatie van Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur-generaal (rang AD 15) — Brussel — Aanwerving van een tijdelijk functionaris (Artikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden) — COM/2017/10373 (PB C 204 A van 28.6.2017)

Rectificatie van Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur-generaal (rang AD 15) — Brussel — Aanwerving van een tijdelijk functionaris (Artikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden) — COM/2017/10373 (PB C 204 A van 28.6.2017)

26.7.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 241/1


Rectificatie van Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) — Kennisgeving van een vacature voor de functie van directeur-generaal (rang AD 15) — Brussel — Aanwerving van een tijdelijk functionaris (Artikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden) — COM/2017/10373

(Publicatieblad van de Europese Unie C 204 A van 28 juni 2017)

(2017/C 241 A/01)

Bladzijde 5, onder „Uiterste inschrijvingsdatum”:

in plaats van:„De online-inschrijving wordt afgesloten op 27 juli 2017 om 12 uur ’s middags, Brusselse tijd. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.”,

lezen:„De online-inschrijving wordt afgesloten op 15 september 2017, 12 uur ’s middags, Brusselse tijd. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.”.