Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

5.7.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/5


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2018/C 234/05)

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Portugal wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als andere munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het 250-jarig bestaan van de staatsdrukkerij („Imprensa Nacional”)

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont de inscriptie „1768-2018 IMPRENSA NACIONAL DUZENTOS E CINQUENTA 250 ANOS PORTUGAL MMXVIII” alsof de letters en cijfers uitgestalde boeken in een bibliotheek waren. Onder aan de binnenste ring staat de naam van de kunstenaar „Eduardo Aires” aan de linkerzijde en het muntteken „INCM” aan de rechterzijde. De staatsdrukkerij is verantwoordelijk voor de publicatie van het Portugese staatsblad, dat alle wetgevende activiteit van het land bevat, en zij publiceert boeken met bijzonder grote culturele relevantie en organiseert andere culturele activiteiten.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage:

Datum van uitgifte: tweede helft van 2018