Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — Ideeën die de wereld veranderen: EIBI-toernooi „Social Innovation” 2019

Oproep tot het indienen van voorstellen — Ideeën die de wereld veranderen: EIBI-toernooi „Social Innovation” 2019

1.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 39/20


Oproep tot het indienen van voorstellen

Ideeën die de wereld veranderen: EIBI-toernooi „Social Innovation” 2019

(2019/C 39/13)

Het EIB-Instituut organiseert de achtste editie van het toernooi „Social Innovation”

Dit toernooi stimuleert innovatieve ideeën en beloont initiatieven met sociale impact en impact op het milieu. Dit kunnen projecten zijn op allerlei gebieden, variërend van onderwijs, gezondheidszorg en het scheppen van banen, tot nieuwe technologieën, systemen en processen. Alle projecten dingen mee naar de twee prijzen in de categorie Algemeen. Daarnaast dingen projecten die gericht zijn op duurzame consumptie en duurzame productie (inclusief de circulaire economie) ook mee naar de twee prijzen in de categorie Uitzonderlijke Prestaties. Winnende projecten in beide categorieën worden beloond met een 1e of 2e prijs van respectievelijk EUR 50 000 en EUR 20 000.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Ga voor meer informatie over dit toernooi en hoe innovatieve voorstellen kunnen worden ingediend naar: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/