Home

Aankondiging van vergelijkende onderzoeken

Aankondiging van vergelijkende onderzoeken

7.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 85/4


AANKONDIGING VAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

(2019/C 85/04)

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert de volgende vergelijkende onderzoeken:

ADMINISTRATEURS (AD 5/AD 7) GESPECIALISEERD IN JURIDISCH ONDERZOEK:

EPSO/AD/365/19 — Juristen — Cypriotisch (CY) recht

EPSO/AD/366/19 — Juristen — Grieks (EL) recht

EPSO/AD/367/19 — Juristen — Hongaars (HU) recht

EPSO/AD/368/19 — Juristen — Italiaans (IT) recht

EPSO/AD/369/19 — Juristen — Lets (LV) recht

EPSO/AD/370/19 — Juristen — Pools (PL) recht

De aankondiging wordt in 24 talen bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 85 A van 7 maart 2019.

Zie voor meer informatie de website van EPSO: https://epso.europa.eu/