Home

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

23.5.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 177/55


Aankondiging van vergelijkend onderzoek

(2019/C 177/05)

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert het volgende vergelijkend onderzoek:

EPSO/AD/373/19 — ADMINISTRATEURS (AD 5)

De aankondiging wordt in 24 talen bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 177 A van 23 mei 2019.

Zie voor meer informatie de website van EPSO: https://epso.europa.eu/