Home

Aankondiging van een algemeen vergelijkend onderzoek

Aankondiging van een algemeen vergelijkend onderzoek

11.7.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/6


AANKONDIGING VAN EEN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

(2019/C 233/05)

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert het volgende vergelijkend onderzoek:

EPSO/AST-SC/08/19 — BODES BIJ HET EUROPEES PARLEMENT (SC1/SC2)

De aankondiging wordt in 24 talen bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 233 A van 11 juli 2019.

Zie voor meer informatie de website van EPSO: https://epso.europa.eu/