Home

Wijziging van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) 2020/C 124/07

Wijziging van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) 2020/C 124/07

17.4.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 124/22


Wijziging van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

(2020/C 124/07)

I. Naam van de EGTS, adres en contactpersoon (zoals thans vermeld in het EGTS-register)

Officiële naam: EGTS Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen Corridor

Maatschappelijke zetel: M1, 4‐5, 68161 Mannheim, Duitsland

Verantwoordelijke persoon (directeur): Joerg Saalbach

E-mailadres: joerg.saalbach@egtc-rhine-alpine.eu

Website van de groepering: www.egtc-rhine-alpine.eu

II. Nieuwe leden

Officiële naam: Provincie Limburg

Postadres: Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 (Postbus 5700, 6202 MA Maastricht)

Website: www.limburg.nl

Soort lid: regionale overheid

Land: Nederland

Officiële naam: Metropolregion Rheinland

Postadres: Ottoplatz 1, 50679 Köln

Website: www.metropolregion-rheinland.de

Soort lid: vereniging van lokale overheden

Land: Duitsland

Officiële naam: Ports of Genoa

Postadres: Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, 16124 Genova

Website: www.portsofgenoa.com

Soort lid: overheidsbedrijf

Land: Italië

Officiële naam: Provincie Vlaams-Brabant

Postadres: Provincieplein 1, 3010 Leuven

Website: www.vlaamsbrabant.be

Soort lid: regionale overheid

Land: België

III. Leden die de groepering hebben verlaten

Officiële naam: Technologie Region Karlsruhe

Postadres: Emmy-Noether-Straße 11, 76131 Karlsruhe

Website: https://technologieregion-karlsruhe.de/

Soort lid: overheidsbedrijf

Land: Duitsland