Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2020/C 301/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2020/C 301/06

11.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/10


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2020/C 301/06)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Andorra wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Andorra

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 50 jaar algemeen stemrecht voor vrouwen

Beschrijving van het ontwerp: Op het ontwerp van de munt is een vrouwengezicht afgebeeld, omwikkeld door eindeloos bewegende lijnen. Deze lijnen worden gevormd door Catalaanse vrouwennamen die zo dicht bij elkaar staan dat ze afzonderlijk moeilijk leesbaar zijn, als eerbetoon aan de solidariteit van vrouwen in de strijd voor hun rechten. Alleen de naam “VICTORIA” wordt herhaald, als symbool voor de overwinning in de strijd om het stemrecht.

De inscripties “50 ANYS DEL SUFRAGI UNIVERSAL FEMENÍ (50 jaar algemeen stemrecht voor vrouwen) en “ANDORRA 1970 - 2020” vervolledigen het ontwerp. Deze inscripties zijn op zodanige wijze in het lijnenspel geïntegreerd dat grotere nadruk komt te liggen op de verjaardag die wordt herdacht.

Langs de buitenrand van de munt staan de 12 sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 60 000

Datum van uitgifte: tweede helft van 2020


(1) Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2) Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).