Home

Officiële feestdagen in 2021: EER/EVA-landen en EER-instellingen 2020/C 418/07

Officiële feestdagen in 2021: EER/EVA-landen en EER-instellingen 2020/C 418/07

3.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 418/7


Officiële feestdagen in 2021: EER/EVA-landen en EER-instellingen

(2020/C 418/07)

IJsland

Liechtenstein

Noorwegen

Toezichthoudende autoriteit van de EVA

EVA-Hof

Vrijdag 1 januari

X

X

X

X

X

Maandag 4 januari

X

Dinsdag 5 januari

X

Woensdag 6 januari

X

X

Donderdag 7 januari

X

Vrijdag 8 januari

X

Dinsdag 2 februari

X

Maandag 15 februari

X

Dinsdag 16 februari

X

Vrijdag 19 maart

X

Donderdag 1 april

X

X

X

X

Vrijdag 2 april

X

X

X

X

X

Maandag 5 april

X

X

X

X

X

Donderdag 22 april

X

Donderdag 13 mei

X

X

X

X

X

Vrijdag 14 mei

X

X

Maandag 17 mei

X

Maandag 24 mei

X

X

X

X

X

Donderdag 3 juni

X

Maandag 17 juni

X

Woensdag 23 juni

X

Maandag 2 augustus

X

Maandag 30 augustus

X

Woensdag 8 september

X

Maandag 1 november

X

X

X

Dinsdag 2 november

X

Woensdag 8 december

X

Vrijdag 24 december

X

X

X

X

Maandag 27 december

X

X

Dinsdag 28 december

X

X

Woensdag 29 december

X

X

Donderdag 30 december

X

X

Vrijdag 31 december

X

X

X

X

**Officiële feestdagen die op zaterdagen en zondagen vallen zijn niet in de lijst opgenomen.