Home

Addendum bij de aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AST-SC/10/20 — Secretariaatsmedewerkers (SC 1/SC 2) (PB C 211 A van 25.6.2020)

Addendum bij de aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AST-SC/10/20 — Secretariaatsmedewerkers (SC 1/SC 2) (PB C 211 A van 25.6.2020)

22.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 444/8


Addendum bij de aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AST-SC/10/20 — Secretariaatsmedewerkers (SC 1/SC 2)

(Publicatieblad van de Europese Unie C 211 A van 25 juni 2020)

(2020/C 444 A/07)

1.

Wegens de COVID-19-uitbraak moest EPSO vanaf 6 maart 2020 alle activiteiten in verband met lopende vergelijkende onderzoeken opschorten om passende voorzorgsmaatregelen te nemen volgens de instructies van de EU-instellingen en de nationale autoriteiten. Dit had met name gevolgen voor de organisatie van tests waarvoor fysieke aanwezigheid in de gebouwen van EPSO of onze erkende testcentra noodzakelijk is. EPSO was oorspronkelijk van plan om de vergelijkende onderzoeken vanaf medio september 2020 opnieuw op te starten. De huidige COVID-19-situatie, waarbij de nationale autoriteiten wegens gezondheidsredenen besloten hebben grote bijeenkomsten van mensen te verbieden en reizen te beperken, maakt het echter onmogelijk om in de nabije toekomst tests te organiseren waarbij kandidaten fysiek aanwezig zijn in de gebouwen van EPSO.

2.

Om de vergelijkende onderzoeken binnen een redelijke termijn af te ronden, zal EPSO per vergelijkend onderzoek bepalen wat de optimale wijze van testen is en kandidaten tijdig informeren. Alle tests in verband met het bovengenoemd vergelijkend onderzoek zullen nu ofwel op afstand, ofwel in een erkend testcentrum plaatsvinden.

U kunt deze tests bijvoorbeeld thuis of op kantoor afleggen zonder naar een EPSO-testcentrum te hoeven reizen. Deze tests vinden dan plaats via online-videoconferentie. U zult alle technische details tijdig ontvangen, met name instructies om de verbinding te testen vóór de feitelijke dag van de test. U moet uw EPSO-account ten minste tweemaal per week controleren.

3.

Wanneer de test plaatsvindt in een erkend testcentrum, kunt u kiezen uit een groot aantal centra in Europa alsook elders in de wereld. In de testcentra zullen alle noodzakelijke sanitaire maatregelen worden genomen.

4.

U wordt uitgenodigd voor de tests via uw EPSO-account.

5.

Voor dit vergelijkend onderzoek worden de tussentijdse meerkeuzetoetsen per computer over de Microsoft Office Word-vaardigheden nu ofwel op afstand, ofwel in een erkend testcentrum georganiseerd.

6.

Voor dit vergelijkend onderzoek worden de assessmentonderdelen nu ofwel op afstand, ofwel in een erkend testcentrum georganiseerd.