Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2021/C 473/06

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2021/C 473/06

24.11.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 473/20


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2021/C 473/06)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Finland wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Finland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Honderd jaar zelfbestuur van Åland

Beschrijving van het ontwerp: Het thema van de munt is het archipellandschap dat bestaat uit reliëfvormen. Op de onderste helft van het ontwerp wordt een zeeroute met boeien afgebeeld, alsook de boeg van een boot en een hand met een kompas. Op de horizontale middellijn van het ontwerp wordt de zeehorizon afgebeeld. Op de bovenste helft van het ontwerp worden de lucht en wolken afgebeeld. Onderaan staat in een halve cirkel de inscriptie “100 JAAR ZELFBESTUUR VAN ÅLAND” in het Fins. Bovenaan staat in een halve cirkel de inscriptie “100 JAAR ZELFBESTUUR VAN ÅLAND” in het Zweeds. Tussen de inscripties staan centraal twee ruitvormige tekens, een aan de linkerkant en een aan de rechterkant. Boven de ruiten staat rechts de inscriptie “2021 FI” en links het muntteken van de Munt van Finland.

Op de buitenste ring van de munt staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 800 000

Datum van uitgifte: Najaar 2021


(1) Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2) Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).