Home

Rectificatie van de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: — 0,00 % per 1 augustus 2022 — Wisselkoersen van de euro (2022/C 295/4) (Publicatieblad van de Europese Unie C 295 van 2 augustus 2022) 2022/C 325/05

Rectificatie van de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: — 0,00 % per 1 augustus 2022 — Wisselkoersen van de euro (2022/C 295/4) (Publicatieblad van de Europese Unie C 295 van 2 augustus 2022) 2022/C 325/05

29.8.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 325/6


Rectificatie van de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: — 0,00 % per 1 augustus 2022 — Wisselkoersen van de euro (2022/C 295/4)

(Publicatieblad van de Europese Unie C 295 van 2 augustus 2022)

(2022/C 325/05)

In de titel:

in plaats van:

“0,00 % per 1 augustus 2022”,

lezen:

“0,50 % per 1 augustus 2022”.