Home

Goedkeuring van staatssteun overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, van deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

Goedkeuring van staatssteun overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, van deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

3.6.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 148/6


Goedkeuring van staatssteun overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, van deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

(2004/C 148/06)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is tot de slotsom gekomen dat de aangemelde maatregel geen staatssteun vormt in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst.

Datum waarop het besluit is genomen:

18 februari 2004

EVA-staat:

Noorwegen

Nummer van de steunmaatregel:

SAM 030.500.052

Benaming:

Aanmelding van de verkoop van Tjuvholmen

Doelstelling:

Verkoop van Tjuvholmen door de stad Oslo (havenautoriteit van Oslo) aan Selmer Gruppen AS / Aspelin-Ramm Gruppen AS.

Rechtsgrond:

Artikel 61 van de EER-Overeenkomst

Begrotingsmiddelen / Looptijd:

-

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/