Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard — de algemene groepsvrijstellingsverordening)

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard — de algemene groepsvrijstellingsverordening)

30.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 265/7


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard — de algemene groepsvrijstellingsverordening)

2010/C 265/06

DEEL I

Steun nr.

GBER 18/2009/TRA

Lidstaat

Noorwegen

Steunverlenende autoriteit

Naam

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening

Adres

Webpagina

Postboks 8007 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

http://www.regjeringen.no/

Benaming van de steunmaatregel

Maatregelen op het gebied van bossen, energie en klimaatverandering

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Staatsbegroting: St. Prp. 1 (2008-2009)

St. Prp. 37 (2008-2009)

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Bioenergiprogrammet/

Soort steun

Steunregeling

X

Looptijd

Steunregeling

1.5.2009 tot 1.1.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren die in aanmerking komen voor steun

X

Soort begunstigde

kmo

X

Grote ondernemingen

X

Begrotingsmiddelen

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

2 miljoen NOK

Steuninstrument (art. 5)

Subsidie

X

DEEL II

Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen (lijst)

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag in NOK

Opleidingssteun (art. 38-39)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %