Home

Beschikking van het EVA-Hof van 9 november 2012

Beschikking van het EVA-Hof van 9 november 2012

26.9.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 277/14


Beschikking van het EVA-Hof van 9 november 2012

2013/C 277/11

In zaak E-14/10 KOSTEN,

Konkurrenten.no AS tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

(Begroting van kosten)

In zaak E-14/10 KOSTEN, Konkurrenten.no AS tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA — VERZOEK tot begroting van de invorderbare kosten na het arrest van het EVA-Hof van 22 augustus 2011 in zaak E-14/10 Konkurrenten.no AS tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (EFTA Court Reports 2011, blz. 266) — heeft het EVA-Hof, samengesteld als volgt: Carl Baudenbacher, voorzitter, Per Christiansen en Páll Hreinsson (rechter-rapporteur), rechters, op 9 november 2012 een beschikking gegeven waarvan het dictum als volgt luidt:

Het totale bedrag van de kosten die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA dient te betalen aan Konkurrenten.no AS wordt vastgesteld op 93 002 EUR.