Home

Beschikking van het Hof van 11 oktober 2017 in zaak E-7/12 COSTS — Schenker North AB, Schenker Privpak AB en Schenker Privpak AS tegen Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (Begroting van kosten — Invorderbare kosten — Achterstandsrente)

Beschikking van het Hof van 11 oktober 2017 in zaak E-7/12 COSTS — Schenker North AB, Schenker Privpak AB en Schenker Privpak AS tegen Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (Begroting van kosten — Invorderbare kosten — Achterstandsrente)

25.1.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/21


BESCHIKKING VAN HET HOF

van 11 oktober 2017

in zaak E-7/12 COSTS

Schenker North AB, Schenker Privpak AB en Schenker Privpak AS tegen Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

(Begroting van kosten — Invorderbare kosten — Achterstandsrente)

(2018/C 27/09)

In zaak E-7/11 COSTS, Schenker North AB, Schenker Privpak AB en Schenker Privpak AS tegen Toezichthoudende Autoriteit van de EVA — VERZOEK om begroting van de kosten die door het Hof zijn toegewezen in zijn arrest van 9 juli 2013 in zaak E-7/12, Schenker North e.a. tegen Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Jurispr. EVA-Hof 2013, blz. 356, heeft het Hof, samengesteld uit Carl Baudenbacher, voorzitter en rechter-rapporteur, Per Christiansen en Ása Ólafsdóttir (ad hoc), rechters, op 11 oktober 2017 een beschikking gegeven, waarvan het dictum als volgt luidt:

1.

De totale resterende kosten die door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA aan de verzoekers moeten worden betaald, worden vastgesteld op 63 095 EUR.

2.

Op dit bedrag is vanaf de betekening van deze beschikking tot de datum van betaling achterstandsrente verschuldigd; het toepasselijke rentepercentage wordt berekend op basis van de rentevoet die door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar basisherfinancieringstransacties op de eerste kalenderdag van de maand waarin de betaling verschuldigd is, verhoogd met drie en een half procentpunt.