Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

14.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 42/5


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

2013/C 42/03

DEEL I

Steun nr.

GBER 14/12/R&D

EVA-staat

Noorwegen

Steunverlenende autoriteit

Naam

De Noorse Raad voor Onderzoek

Adres

PO Box 2700 St. Hanshaugen

0131 Oslo

NORWAY

Webpagina

http://www.forskningsradet.no

Benaming van de steunmaatregel

Het FORNY2020-programma

Nationale rechtsgrondslag (referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Witboek van de regering inzake onderzoek: „Commitment to Research”. Begrotingsdocumenten van het ministerie van Handel en Industrie. Richtsnoeren van de Noorse Raad voor Onderzoek.

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FORNY2020/1253977989673/p1184150364108?progId=1253968959600&visAktive=false

Type maatregel

Steunregeling

X

Duur

Steunregeling

Van 1.1.2012 tot en met 31.12.2020

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

X

Begrotingsmiddelen

Totaal geplande jaarbudget in het kader van de regeling

20 miljoen NOK

Steuninstrument (art. 5)

Subsidie

X

DEEL II

Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen (lijst)

Maximale steunintensiteit in % of maximaal steunbedrag in NOK

kmo-verhogingen in %

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

(art. 30-37)

Steun voor jonge, innoverende ondernemingen

(art. 35)

7,5 miljoen NOK

(1 miljoen EUR)