Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

28.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 347/9


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

2013/C 347/09

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

25 september 2013

Nummer van de maatregel

:

74289

Nummer van het besluit

:

355/13/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Type steunmaatregel

:

aangemelde Noorse steunregeling ter compensatie van indirecte emissiekosten op grond van artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-overeenkomst

Doelstelling

:

milieubescherming

Vorm van de steun

:

subsidie

Steunbedrag

:

ongeveer 2 840 miljoen NOK tussen 2013 en 2020

Economische sectoren

:

verschillende energie-intensieve industrieën

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Noors Milieuagentschap

PO Box 5672 Sluppen

7485 Trondheim

NORWAY

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/