Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

3.7.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 207/42


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

2014/C 207/05

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

12 maart 2014

Nummer van de steunmaatregel

:

74081

Nummer van het besluit

:

111/14/COL

EVA-staat

:

IJsland

Regio

:

gemeente Norðurþing in het noordoosten van IJsland

Benaming

:

bouw door PCC van een productie-installatie voor siliciummetaal in Bakki

Rechtsgrondslag

:

wet nr. 52/2013 die de IJslandse minister van Industrie en Innovatie, namens de Schatkist, de bevoegdheid verleent een investeringsovereenkomst af te sluiten met de onderneming PCC inzake maatregelen voor de bouw van een installatie voor siliciummetaal

Doelstelling

:

regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

:

directe subsidie voor de voorbereiding van het terrein

vaste huur van de grond voor tien jaar

vrijstellingen en verlagingen van belastingen en lasten

Begrotingsmiddelen

:

23,3 miljoen EUR in nominale termen

Looptijd

:

1 januari 2014 - 27 september 2027

Economische sector

:

siliciummetaal

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

ministerie van Industrie en Innovatie

Skúlagötu 4

101 Reykjavík

IJsland

en

gemeente Norðurþing

Ketilsbraut 7-9

640 Húsavík

IJsland

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/