Home

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de tweede helft van 2014

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de tweede helft van 2014

20.8.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 275/2


Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de tweede helft van 2014

(2015/C 275/02)

Subcomite I betreffende het vrije verkeer van goederen

Te noteren door het Gemengd Comité van de EER

Met verwijzing naar Besluit nr. 25/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 14 maart 2008, wordt het Gemengd Comité van de EER uitgenodigd om op zijn bijeenkomst van 20 maart 2015 de navolgende lijst betreffende vergunningsbesluiten te noteren die vastgesteld zijn overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) voor de periode 1 juli-31 december 2014.


BIJLAGE

Lijst van vergunningsbesluiten

Overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) werden in de EER/EVA-staten de volgende vergunningsbesluiten vastgesteld gedurende de periode 1 juli-31 december 2014:

Naam van de stof

Besluit van de Commissie overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Land

Datum van besluit

Bis(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)

C(2014) 5551 final

Noorwegen

4 september 2014