Home

Drempelbedragen zoals bedoeld in Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG, gewijzigd bij Verordeningen (EU) 2015/2341, (EU) 2015/2342 en (EU) 2015/2340 van de Commissie, uitgedrukt in de nationale munteenheden van de EVA-staten

Drempelbedragen zoals bedoeld in Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG, gewijzigd bij Verordeningen (EU) 2015/2341, (EU) 2015/2342 en (EU) 2015/2340 van de Commissie, uitgedrukt in de nationale munteenheden van de EVA-staten

1.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/8


Drempelbedragen zoals bedoeld in Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG, gewijzigd bij Verordeningen (EU) 2015/2341, (EU) 2015/2342 en (EU) 2015/2340 van de Commissie, uitgedrukt in de nationale munteenheden van de EVA-staten

(2016/C 320/10)

Drempelbedragen in EUR

Drempelbedragen in NOK

Drempelbedragen in CHF

Drempelbedragen in ISK

135 000

1 141 655

157 347

20 811 600

209 000

1 767 450

243 596

32 219 440

418 000

3 534 901

487 192

64 438 880

5 225 000

44 186 258

6 089 894

805 486 000