Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

20.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 386/13


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

(2016/C 386/08)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

27 april 2016

Nummer van de steunmaatregel

:

78783

Nummer van het besluit

:

085/16/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Benaming

:

Regeling voor belastingteruggave voor de tewerkstelling van zeelieden

Rechtsgrondslag

:

Verordening 2016-02-26-204 inzake terugbetalingen voor de tewerkstelling van zeelieden

Type maatregel

:

Steunregeling

Doelstelling

:

Zeevervoer

Vorm van de steun

:

Terugbetalingen van belastingen en socialezekerheidsbijdragen

Begrotingsmiddelen

:

Voor maart-december 2016: 1 892 miljoen NOK. De steunregeling zal de komende jaren de volledige 12 maanden van het jaar van toepassing zijn.

Looptijd

:

10 jaar vanaf 1 maart 2016 tot 28 februari 2026

Economische sectoren

:

Zeevervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Norwegian Maritime Authority

P.O. Box 2222

N-5509 Haugesund

NOORWEGEN

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/