Home

Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

10.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 413/7


Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

(2016/C 413/07)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is van mening dat de volgende steunmaatregel geen staatssteun vormt in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst:

Datum waarop het besluit is genomen

:

17 juni 2016

Nummer van de steunmaatregel

:

79159

Nummer van het besluit

:

130/16/2016

EVA-staat

:

IJsland

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

:

Verkoop van elektriciteit aan Thorsil

Rechtsgrondslag

:

Elektriciteitscontract tussen Thorsil ehf. en Landsvirkjun

Type maatregel

:

Geen staatssteun

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/