Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

24.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 434/4


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

(2016/C 434/04)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

6 juli 2016

Nummer van de steunmaatregel

:

79160

Nummer van het besluit

:

150/16/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Benaming

:

Wijziging van de Noorse belastingwet betreffende wijzigingen in de afschrijvingsregels voor windmolenparken

Rechtsgrondslag

:

Wet nr. 52 van 19.6.2015 tot wijziging van Wet nr. 14 van 26.3.1999 (de belastingwet), paragrafen 14-51.

Type maatregel

:

Steunregeling

Doelstelling

:

Milieubescherming

Vorm van de steun

:

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

:

115 miljoen NOK

Intensiteit

:

3,7 %

Looptijd

:

19.6.2015 - 31.12.2021

Economische sectoren

:

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Ministerie van Financiën

P.O. Box 8008 Dep.

NO-0030 Oslo

NOORWEGEN

Andere informatie

:

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/