Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

21.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/3


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

(2017/C 313/03)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum waarop het besluit is genomen

:

23 juni 2017

Nummer van de steunmaatregel

:

80868

Nummer van het besluit

:

109/17/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

:

Verlenging van de bijzondere belastingregeling voor de scheepvaart met zes maanden

Rechtsgrondslag

:

Parlementaire resolutie over inkomens- en vermogensbelastingen, de belastingwet (LOV-1999-03-26-14) artikelen 8-10 tot en met 8-20, en de verordening bij de belastingwet (FOR-1999-11-19-1158) artikelen 8-11, 8-13, 8-15, 8-16 en 8-20

Type maatregel

:

Steunregeling

Doelstelling

:

Zeevervoer

Vorm van de steun

:

Gunstige belastingheffing

Begrotingsmiddelen

:

100 000 000 NOK

Looptijd

:

1.7.2017-31.12.2017

Economische sectoren

:

Zeevervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Skatt Øst

P.O. Box 1073 Valaskjold

NO-1705 Sarpsborg

NOORWEGEN

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/