Home

Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

17.5.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/5


Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst

(2018/C 170/03)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is van mening dat de volgende steunmaatregel geen staatssteun vormt in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-overeenkomst:

Datum waarop het besluit is genomen

:

7 februari 2018

Zaaknummer

:

81382

Nummer van het besluit

:

017/18/COL

EVA-staat

:

Noorwegen

Regio

:

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

:

Compensatie voor pensioenkosten aan non-profitorganisaties die bepaalde diensten op het gebied van gezondheid en kinderwelzijn aanbieden

Rechtsgrondslag

:

Type maatregel

:

Steunregeling

Doelstelling

:

Gezondheidszorg en sociale diensten

Vorm van de steun

:

Subsidies

Begrotingsmiddelen

:

1,1 miljard NOK

Intensiteit

:

Looptijd

:

100 jaar

Economische sectoren

:

Gezondheidszorg en sociale diensten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

:

Ministry of Health and Care Services

PO Box 8011 Dep

N-0030 Oslo

NOORWEGEN

Andere informatie

:

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/