Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 332/07

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 332/07

8.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 332/7


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

(2020/C 332/07)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

2 juli 2020

Zaaknummer

85 349

Nummer van het besluit

077/20/COL

EVA-staat

IJsland

Benaming

COVID-19 — Reisgarantiefonds voor aanbieders van pakketreizen

Rechtsgrondslag

Wet nr. 95/2018 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

De voorwaarden van de door de staat gesubsidieerde individuele leningovereenkomsten zullen worden vastgelegd in een verordening die door het Ministerie van Industrie en Innovatie worden verstrekt.

Soort maatregel

Steunregeling

Doel

Tegemoetkoming voor het tijdelijk en ernstig liquiditeitstekort voor organisatoren en aanbieders van pakketreizen.

Aard van steun

Gesubsidieerde leningen

Begrotingsmiddelen

4,5 miljard ISK

Looptijd

2.7.2020-1.9.2020

Economische sectoren

Pakketreizensector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ferðamálastofa

Hafnarstræti 91

600 Akureyri

IJSLAND

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/