Home

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 343/12

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 343/12

15.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 343/16


Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

(2020/C 343/12)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

6 juli 2020

Zaaknummer

85 283

Nummer van het besluit

084/20/COL

EVA-staat

Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

COVID-19-subsidieregeling voor liquiditeitssteun aan ondernemingen die actief zijn in de toeristische sector

Rechtsgrondslag

Brief voor aanvullende toewijzing aan de begroting 2020 van het Ministerie van Handel, Industrie en Visserijen en de richtsnoeren voor subsidies inzake toename van liquiditeit om de herstructurering en de heropening van de toeristische sector mogelijk te maken (250 miljoen NOK) van 3 juli 2020

Soort maatregel

Regeling

Doel

Zorgen voor toegang tot liquiditeit voor de toeristische sector die te maken krijgt met een plotseling tekort aan liquiditeit als gevolg van de impact van de COVID-19-uitbraak op de economie

Aard van steun

Subsidies

Begrotingsmiddelen

250 miljoen NOK

Looptijd

6.7.2020 tot en met 31.12.2020

Economische sectoren

Toeristische sector (NACE 49, 50, 51, 55, 56, 77, 79, 90, 91 en 93)

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Innovation Norway

Akersgata 13

N-0104 Oslo

Noorwegen

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/