Home

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 374/05

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 374/05

5.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 374/5


Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

(2020/C 374/05)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

20 juli 2020

Zaaknummer

85113

Nummer van het besluit

095/20/COL

EVA-staat

Noorwegen

Benaming

COVID-19 – Verhoging van de initiële afschrijving voor investeringen in activa van activagroep D

Rechtsgrondslag

Wet nr. 14 van 26.3.1999 (de Belastingwet), gewijzigd bij Amendement 143 (2019-2020)

Soort maatregel

Regeling

Doelstelling

Het liquiditeitstekort verlichten waarmee verschillende ondernemingen worden geconfronteerd en een brede stimulans geven aan de economie

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

1 200 miljoen NOK

Intensiteit

0,48 %

Looptijd

20 juli 2020 tot en met 31 december 2020

Economische sectoren

Alle sectoren die investeren in activa van activagroep D

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

De Noorse belastingdienst

Postboks 9200, Grønland

0134 Oslo

NOORWEGEN

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/