Home

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012 in de tweede helft van 2018 2020/C 123/11

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012 in de tweede helft van 2018 2020/C 123/11

16.4.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/44


Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012 in de tweede helft van 2018

(2020/C 123/11)

Subcomité I betreffende het vrije verkeer van goederen

Te noteren door het Gemengd Comité van de EER

Met verwijzing naar Besluit nr. 225/2013 van het Gemengd Comité van de EER van 13 december 2013 wordt het Gemengd Comité van de EER uitgenodigd om op zijn bijeenkomst van 29 maart 2019 de navolgende lijst betreffende vergunningsbesluiten te noteren die vastgesteld zijn overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012 voor de periode 1 juli-31 december 2018.


BIJLAGE

Lijst van vergunningsbesluiten

Overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012 zijn in de EER/EVA-staten de volgende vergunningsbesluiten vastgesteld gedurende de periode 1 juli-31 december 2018:

Naam van de stof

Besluit van de Commissie overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012

Land

Datum van besluit

Ecolab Iodine PT3 Family

32018R1258

IJsland

7.11.2018

Ecolab Iodine PT3 Family

32018R1258

Liechtenstein

12.11.2018

Ecolab Iodine PT3 Family

32018R1258

Noorwegen

9.11.2018

Hypred’s iodine based products

32018R1261

IJsland

7.11.2018

Hypred’s iodine based products

32018R1261

Liechtenstein

6.11.2018

Hypred’s iodine based products

32018R1261

Noorwegen

8.11.2018

Quat-chem’s iodine based products

32018R1287

IJsland

7.11.2018

Quat-chem’s iodine based products

32018R1287

Liechtenstein

12.11.2018

Quat-chem’s iodine based products

32018R1287

Noorwegen

13.11.2018

Prodhynet’s iodine based products

32018R1288

IJsland

7.11.2018

Prodhynet’s iodine based products

32018R1288

Liechtenstein

8.11.2018

Prodhynet’s iodine based products

32018R1288

Noorwegen

14.11.2018